Lenkija riboja savo vaikų įvaikinimą užsienyje

Autorius: Infa.lt Šaltinis: https://infa.lt/27826/lenkija-... 2018-12-17 15:45:37, skaitė 111, komentavo 1

Lenkija riboja savo vaikų įvaikinimą užsienyje

Lenkijoje žymiai mažėja užsieniečių porų įvaikintų vaikų skaičius. Tai apribojimų, kurių šalies Šeimos skyrius ėmėsi prieš metus, rezultatas.

Remiantis ministerijos duomenimis, pirmoje 2017 m. pusėje buvo suderintas 41 tarptautinis įvaikinimas. Palyginimui, per analogišką laikotarpį praėjusiais metais 109 vaikai, negalėję Lenkijoje rasti nuolatinių namų, išvyko į užsienio šeimas.

Toks žymus sumažėjimas yra kvalifikacinių kriterijų sugriežtinimo, pagal kuriuos vaikai ir tėvai gali būti pripažinti tinkami tarptautiniam įvaikinimui, pasekmė, o kartu su tuo sumažintas akredituotų centrų, skirtų jų įgyvendinimui skaičius. – Šis sprendimas buvo pagrįstas giliu įsitikinimu, jog Lenkijoje galima rasti tinkamą ir stabilią alternatyvią šeimos aplinką daugeliui vaikų, kvalifikuotų įsivaikinimui užsienyje“, – atsakymas į MRPiPS užklausą.

Kaip tvirtino ministrė Elżbieta Rafalska, Lenkijos vaikų perkėlimas į kitas šalis, dėl kurio nyksta kultūriniai ryšiai ir kontaktas su gimtąja kalba, turėtų būti kraštutine priemonė.

Tik išskirtiniais atvejais

Remiantis naujomis tarptautinio įvaikinimo gairėmis, šiuo metu jis leidžiamas tik išimtiniais atvejais, kurie pirmiausia atsiranda dėl ypatingos vaikų sveikatos būklės ir gyvenimo būdo, brolių ir seserų susijungimo arba, kai įtėviais nori tapti lenkų pora.

Iš praktikų pusės yra girdimi balsai, kad ministerija siekia siųsti į užsienį ir jauniausius vaikus. Tai demonstruoja, jog praeityje sprendimai dėl tarptautinio įvaikinimo buvo daromi ne tik tais atvejais, kai mažamečiai negalėjo rasti alternatyvos šalyje.

Remiantis ministerijos skaičiavimais, tik apie 20 proc vaikų, kuriais nuolat rūpinasi užsieniečiai tėvai, turėjo invalidumo pažymėjimą. Daugelis kitų turėjo kitų disfunkcijų ir sutrikimų, kurie nebuvo rimtu pagrindu išduoti tokį dokumentą. Taip pat būta atvejų, kai broliai ir seserys buvo atskirti vieni nuo kitų.

Ministerija teigia, kad šalies potencialių įtėvių paramos tinklas – konsultavimas, diagnostika, psichologiniai tyrimai ir medicininė priežiūra – galiausiai yra geriau organizuotas. Tas pats pasakytina apie globojančios šeimos sistemą. Trumpai tariant: daugelis vaikų, galimų įvaikinti užsienyje, gali rasti namus tėvynėje.

– Aš visada maniau, kad įvaikinimas užsienyje yra kraštutinė priemonė. Tačiau nemanau, kad bus gerų pokyčių, – sako Zofia Dłutek, Katalikų įvaikinimo centro Varšuvoje, praktiškai vienintelės institucijos, vykdančios naujus tarptautinius sprendimus šiuo klausimu, direktorė.

Dramatiška istorija

Tiesioginiu impulsu apriboti tarptautinius įvaikinimus buvo dramatiška dviejų mergaičių, išsiųstų į JAV, istorija, kurią aprašė DGP. Atvykus į vietą, seserys netikėtai buvo išskirtos. Kai po kelių mėnesių vyresnė mergaitė buvo hospitalizuota, gydytojai įtarė, kad ji patyrė seksualinio pobūdžio prievartą. Ministerija turėjo pretenzijų, kad TPD, kuri bendradarbiaudama su JAV agentūra EAC organizavo giminaičių kelionę, nuslėpė šį klausimą.

Centras gynėsi tuo, jog tai ministerija priėmė galutinį sprendimą dėl seserų įvaikinimo, ir be to, jos niekada nedomino perduotų užsienio šeimoms vaikų likimas.

Visas agentūros Jungtinėse Valstijose nagrinėjamas įvaikinimo bylas perėmė centras Sosnovece.

Nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. šeimos centras reguliariai dalyvauja vaikų kvalifikacijoje įsivaikinimui užsienyje. Praktikai aiškina, kad tokių, kurie to nori, vis dar yra, tačiau dabar yra atsiradusių naujų procedūrinių kliūčių. Be to, šiuo metu kas nors gali kvalifikuoti vaikus išvykti į užsienį, o kažkas kitas – tą realizuoti. To pasekoje jų yra daug mažiau. – Prieš peticijos pateikėjui pateikiant prašymą dėl tarptautinio įvaikinimo, ministerija dar kartą nagrinėja šį klausimą. Ir jei ji sako „ne“, vaikas nebus įvaikintas – sako Zofia Dłutek.

Taip pat šeimos centras naujai įvertino 727 vaikų situaciją, kurie buvo kvalifikuoti išvykti į užsienį, Varšuvos vaivadijos įvaikinimo centre, kurio teisė tą vykdyti buvo panaikinta (tačiau institucija vis dar gali vertinti vaikus tarptautinio įvaikinimo atžvilgiu). Rezultate tik 421 iš jų buvo leista išvykti iš Lenkijos, ir visi jie buvo perkelti į Katalikų įvaikinimo centrą. Likę vaikai nepraėjo persikvalifikavimo.

– Pasikeitė kai kurių jų padėtis, pavyzdžiui, jie išaugo ir nebūtinai norėjo išvykti į užsienį arba tapo savarankiškais, – aiškina WOA vadovė Bożena Sawicka. – Atsiradus abejotiniems atvejams, mes konsultavomės su ministerija, pavyzdžiui, kai teisėtas vaiko globėjas nebuvo įsitikinęs, kad reikia taikyti įvaikinimą užsienyje, o komanda, vertinusi jo situaciją, sakė „taip“, – papildė ji.

plačiau: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1100746,adopcje-zagraniczne-prawo.html