Pagrindinė Baltarusijos Televizija parodė Baltarusijos žemėlapį su Smolensku, Vilniumi ir Bialystoku / БТ показало карту БССР со Смоленском и Вильнюсом

Autorius: Наша Нiва Šaltinis: https://nn.by/?c=ar&i=2229... 2019-01-02 18:10:34, skaitė 527, komentavo 2

Pagrindinė Baltarusijos Televizija parodė Baltarusijos žemėlapį su Smolensku, Vilniumi ir Bialystoku / БТ показало карту БССР со Смоленском и Вильнюсом

Siužete, skirtame Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos 100-mečiui, pagrindinis respublikos televizijos kanalas "Baltarusija-1" savo žiūrovams parodė BTSR žemėlapį su etnografinėmis baltarusių žemėmis: nuo Vilniaus iki Smolensko.

Kaip žinoma, realybėje BTSR niekada tokių ribų juridiškai užfiksavusi nebuvo. Beveik iškart po Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublikos paskelbimo Rusija ir Lenkija padalino jos teritoriją pagal Rygos sutartį. Baltarusijos liaudies potas Janka Kupala tuomet taip atsišaukė į padalinimą tokiais kartėlio žodžiais: "Šešis pavietus davė - ir už šitai dėkui" ("Далі шэсць паветаў — дзякуй і за гэта").

---

В сюжете, посвященном 100-летию БССР, телеканал "Беларусь-1" показал карту БССР в этнографических границах расселения белорусов: от Вильнюса до Смоленска.

Как известно, в реальности БССР таких границ не зафиксировала. Почти сразу после объявления Советской Социалистической Республики Беларусь Россия и Польша разделили ее земли согласно Рижскому договору. Народный поэт Беларуси Янка Купала тогда откликнулся на разделение горькими строками: "Далі шэсць паветаў — дзякуй і за гэта".