Tautos forumo pareiškimas Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2019/0... 2019-03-14 08:16:53, skaitė 68, komentavo 0

Tautos forumo pareiškimas Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui 

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui

Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai

Kopija:

Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje

Žiniasklaidai

TAUTOS FORUMO

PAREIŠKIMAS

Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos

2019 m. kovo 4 d.

Nebe pirmą kartą Lietuvos pilietinės organizacijos atkreipia Lietuvos Respublikos Seimo dėmesį į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) netinkamą veiklą, kuria skatinamos patyčios ir priešinama visuomenė. 2015 metais Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras informavo Seimą apie Tarnybos vykdomą socialinę reklamos kampaniją „Vyrai už moteris“. Minėta reklama buvo platinama įvairiuose Vilniaus miesto reklamos stenduose bei Tarnybos internetinėje svetainėje. Joje išskirtinai vyriškos lyties asmenys apibendrintai buvo vaizduojami kaip smurtautojai, paniekinamai ir įžeidžiamai vaizduojami kaip kiaulės, asilo, šuns hibridai (grafiškai pavaizduojant vyrų-kiaulių ar vyrų-asilų fotomontažuose). Tąkart pilietinės organizacijos atkreipė Seimo dėmesį, kad Tarnybos inicijuota minėta kampanija nesuderinama su Visuotine Žmogaus teisių deklaracija, kad ji pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Lietuvos Respublikos Konstituciją ir LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. Tąkart Seimas pripažino netinkamą šios reklamos poveikį visuomenei.

2018 m. spalio 2 d. Lietuvos nacionalinis transliuotojas pradėjo transliuoti vaizdo klipą, „Palaikyk“, kuris taip pat buvo Tarnybos socialinės kampanijos dalis. Minėta kampanija siekta paskatinti visuomenę palaikyti smurtą patiriančias moteris. Tačiau vaizdo klipe be kita ko buvo keliamas nepasitikėjimas valstybės institucijomis (per televiziją transliuojama žinutė perskaitoma vienareikšmiškai: „tau nepadės jokia institucija“). Be to, minėtame klipe buvo formuojamas kunigo, kaip palaikančio smurtautoją, įvaizdis, kas neabejotinai žeidė ir diskriminavo tikinčiųjų bendruomenę. 

Pastaruoju metu Lietuvos nacionalinis transliuotojas ėmė transliuoti videoklipą „Moterys moterims“, kurį Tarnyba inicijavo kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu. Jame vyrai ir vėl vaizduojami kaip potencialūs smurtautojai, kurių reikia bijoti, jais nedera pasitikėti ir kurie dėl to yra visuomenės užribyje. Šis videoklipas platinamas ir socialiniuose tinkluose. Jis vėl papiktino dalį visuomenės (komentarai socialiniame tinkle facebook pridedami). Iš to darytina išvada, kad Tarnybos socialinės reklamos iniciatyvos yra nukreiptos ne visuomenei telkti, žmonių santykiams harmonizuoti, o jai skaldyti ir priešinti.  

Kaip minėta, šiose inciatyvose neretai yra patyčias skatinančių elementų (fotomontažuose vyrai su kiaulių ar vyrai su asilų galvomis). Todėl tokio pobūdžio Tarnybos veikla yra nesuderinama pirmiausia su pagarba žmogaus teisėms. 

Kartu atkreipiame dėmesį, kad inicijuojamos patyčios ir visuomenės kiršinimas nėra atsitiktinis. Juo siekiama didinti valstybės ir Europos Sąjungos (ES) institucijų finansavimą menamai kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje. Šiems tikslams skiriamas lėšas paprastai naudoja („įsisavina“) tos pačios siaurių komercinių tikslų siekiančios nevyriausybinės organizacijos. Būtent dėl to pastaruoju metu nuosekliai įvairinama ir nuolat teisiškai plečiama smurto prieš moteris ir prieš vaikus įstatymuose sąvoka (psichologinis, ekonominis, emocinis smurtas ir kt.), o viešoje erdvėje ir reklamos kampanijose eskaluojamos smurto ir patyčių temos. Tokiu būdu šalies visuomenė, nekontroliuodama ir paklusdama primetamai kovos su smurtu ideologijai, tampa šios finansuojamos propagandos įkaite, kurią inicijuoja Tarnybos remiamos nevyriausybinės organizacijos (Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir kt.).

Nėra pagrindo manyti, kad ES institucijos yra suinteresuotos didinti Lietuvoje socialinę įtampą, skatinti susipriešinimą bei neapykantą dėl lyties ar kitokiu pagrindu. Todėl priešpriešos ir neapykantos pagrindu inicijuojama Tarnybos socialinė reklama, nusipelno atidesnio ne tik šalies visuomenės, bet ir  ES institucijų dėmesio, nes dangstantis ES institucijų reikalavimais neretai grindžiamas merkantilinis, Tarnybos veiklą aptarnaujančių nevyriausybinių organizacijų elgesys, kuriuo diskredituojamos  Europos Sąjungos vertybės.

Atsižvelgdamas į tai, Tautos forumas reikalauja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą nedelsiant nutraukti veiklą, kurstančią visuomenės susipriešinimą įsitikinimų, lyties, socialinės padėties ar kitu pagrindu.

Kartu prašome Lietuvos Respublikos Seimą spręsti dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovo ir šios tarnybos darbuotojų personalinės atsakomybės už konkrečias socialinės reklamos inciatyvas, kurios talkina patyčioms ir visuomenės skaldymui.

Tautos forumo vardu:

Vilniaus forumas – Arnas Simutis

Kauno forumas - Algimantas Rusteika

Klaipėdos forumas –  Benas Volodzka

Šiaulių forumas – Irena Vasinauskaitė

Trakų forumas - Albertas Žostautas

Alytaus forumas - Linas Stankevičius

Panevėžio forumas – Tomas Rutkauskas

Pareiškimui pritaria:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija – Romualdas Povilaitis

Piliečių gynimo paramos fondas – Aurelija Kuzmaitė

Lietuvos žmogaus teisių asociacija – Vytautas Budnikas

Lietuvos Helsinkio grupė – Stasys Kaušinis