Tęsiamas „Globalios Lietuvos“ sėkmės kelias

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/tesiam... 2019-05-16 08:39:26, skaitė 110, komentavo 1

Tęsiamas „Globalios Lietuvos“ sėkmės kelias

Gegužės 15 d. Seimo Užsienio reikalų komitetas kaip ir kasmet išklausė Užsienio reikalų ministerijos atstovų informaciją apie „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą 2018 m. ir laukiančius iššūkius ateičiai.

Pristatydamas „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo priemonių 2018 m. ataskaitą, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas pabrėžė sėkmingą tęstinį bendradarbiavimą su „Globalios Lietuvos“ programoje dalyvaujančiomis institucijomis. 2018 m. „Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančioms priemonėms buvo panaudota 3,3 mln. eurų. Didžiausią programos lėšų panaudojimo dalį sudarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos – 1 868,6 tūkst. eurų, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos dalis – 938,8 tūkst. eurų, iš Užsienio reikalų ministerijos biudžeto skirta 327 tūkst. eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo terminas baigiasi 2019 m., komiteto nariai ir posėdyje dalyvavusi Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke bei Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos vadovybė buvo supažindinti su Užsienio reikalų ministerijos parengtomis ir Vyriausybei pateiktomis gairėmis Lietuvos diasporos politikai 2020–2030 metams.

Užsienio reikalų komitetas posėdyje nusprendė kreiptis į Vyriausybę su siūlymu užtikrinti ryšių su užsienio lietuviais stiprinimo ir jų įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimo veiklų tęstinumą 2020 m., skiriant papildomą finansavimą „Globalios Lietuvos“ programoje dalyvaujančioms institucijoms ir prireikus papildomų žmogiškųjų išteklių. Kuriamoje 2021–2030 metų Nacionalinėje pažangos programoje komitetas pasiūlė teikti prioritetą ryšių su užsienio lietuviais stiprinimui.

Komitetas taip pat pakvietė Seimą pradėti diskusiją ir spręsti dėl atskiros užsienio lietuviams skirtos Seimo rinkimų apygardos jau artimiausiuose Seimo rinkimuose sudarymo ir, inicijavus Komiteto pirmininkui Juozui Bernatoniui, kartu pasiūlė įteisinti internetinį balsavimą užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Komiteto nariai taip pat buvo supažindinti su Užsienio reikalų ministerijos kasmet užsakomos užsienio lietuvių nuomonės apklausos 2018 m. rezultatais, su kuriais detaliau galima susipažinti Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Šaltinis: lrs.lt