Rusofobų fronte nieko naujo: Nausėda prašosi NATO raketų

Autorius: Jurgis Nevėžietis Šaltinis: https://sputniknews.lt/columni... 2019-06-19 13:18:52, skaitė 255, komentavo 3

Rusofobų fronte nieko naujo: Nausėda prašosi NATO raketų

Iš pradžių "savarankišką" užsienio politiką žadėjusią, bet realiai ilgus rusofobijos ir šuniško klusnumo JAV metus davusią Dalią Grybauskaitę keičia naujai prezidentu išrinktas Gitanas Nausėda

Nenuostabu, kad kaip anksčiau iš Grybauskaitės, taip dabar iš jo dalis Lietuvos piliečių tikisi kažkokių permainų. Deja, bet užsienio politikos baruose tokia perspektyva — vargiai tikėtina.

Daugiau oro gynybos

Penktadienį, birželio 14-ąją dieną, dar tik liepos 12 dieną įvyksiančios inauguracijos laukiantis Nausėda jau spėjo telefonu pasikalbėti su NATO vadovu Jensu Stoltenbergu.

O kalbėjo jie tikrai ne apie orą ir, juo labiau — ne apie taiką ar nusiginklavimą. "Mes sakėme, kad oro gynyba yra svarbi ir mes norėtume jos daugiau", — pasakojo Nausėdos atstovas spaudai Aistis Zabarauskas. Greta Pabaltijyje dislokuotų NATO naikintuvų, šitai reiškia dar ir raketų sistemas, konkrečiai raketas "Patriot".

Apie tai, kiek visa tai atsieitų iš mokesčių mokėtojų kišenių surenkamam valstybės iždui — nekomentuojama. Pakanka to, kad kaip anksčiau, taip dabar "rusai puola". Ir panašu, kad toliau tiktai "puls". Tuo tarpu mūsų poltikieriai greta auksinių tualetų ir šaukštų galės pirktis dar ir raketas...

Lietuva — šalis, "pavyzdingai vykdanti įsipareigojimus"...

Tačiau NATO vadovybės požiūriu vargu, ar tai bus problema. "Lietuva yra svarbi ir vertinama sąjungininkė, pavyzdingai vykdanti Aljanso įsipareigojimus", — teigė Stoltenbergas. Nors kiek toji Lietuva svarbi ar vertinama, lieka po klaustuku, visgi dėl taip vadinamo "įsipareigojimų vykdymo" negali būti abejonės!

Iš tiesų Lietuva, anot profesoriaus Zenono Norkaus — viena iš Jungtinių Valstijų "mandagiai sąjungininkais vadinamų vasalų", kurie po 2016 metų į valdžią atėjusio prezidento Donaldo Trampo pareiškimų sutinka mokėti didesnę duoklę savajam ponui. Konkrečiai — 2% BVP (kas, pavyzdžiui, 2018 metais reiškė apie 13% metinio biudžeto) skirti kariniams reikalams, iki 2030 metų siekiant sumą pakelti iki 2,5% BVP (kas reikštų 18-20% metinio biudžeto).

O tokie vasalai — dalykas iš ties vertingas. Pirma, dėl jų finansinio indėlio į NATO karinę mašiną. Antra, o tai Lietuvos atveju neabejotinai svarbiau — dėl strategiškai reikšmingos savo geografinės padėties. Čia tai reikštų būtent Lietuvos priklausymą ne kokiai "šiaurės Europai" (kaip pastaraisiais metais išsigalvojo ES biurokratai), bet rytų Europos regionui, skiriančiam vidurio Europą nuo Rusijos.

Ties čia karo su Rusija atveju eitų nepaprastai svarbi buferinė zona, kurios pagrindinė paskirtis būtų atlikti amerikiečius bei vakarų Europos kraštus pridengsiančio gyvo skydo funkciją.

Abu ekonomistai  

Pagaliau, Nausėda pažymėjo su Stoltenbergu nesunkiai radęs bendrą kalbą dėl juos abu siejančio ekonomisto išsilavinimo. "Pasakiau, kad mes gerai suprantame vienas kitą ne tik dėl to, kad esame sąjungininkai, bet ir todėl, kad abu — ekonomistai. Dar vienas bendras vardiklis, padedantis sklandžiai susikalbėti", — pabrėžė jis.

Detalė, turint omeny patį Nausėdą, iš ties įdomi. Anksčiau buvęs skandinavų bankinio kapitalo (konkrečiai — SEB banko) atstovu Lietuvoje, dabar Nausėda savo, kaip finansininko patirtį ketina pritaikyti įsiteikdamas šeimininkams iš Vakarų. O įsiteigti šiuo atveju yra ko...

Pavyzdžiui, 2018 metų pabaigos duomenimis, per 390 tūkst. Lietuvos žmonių gyvena žemiau absoliučios skurdo ribos. Kas pagal oficialų gyventojų surašymą reikštų kas septintą gyventoją! Dar daugiau, 2019 metais pati ES įvardija Lietuvą, kaip 25-ą iš 28-ių ES valstybių pagal gebėjimą spręsti socialinės atskirties problemas. Situacija — tikrai apverktina.

Rusofobų fronte nieko naujo

Tačiau Nausėdai čia didesnės problemos tikriausiai nėra. Rinkimai juk baigėsi, o su jais — ir būtinumas dalyti liaudžiai demagoginius pažadus. Spręsti socialinėms problemoms didesnių pinigų sumų veikiausiai nereikia. Pakaks "vienyti tautą" senu geru Grybauskaitės metodu — klykte klykiant apie "puolantįjį rusą" ir į pagalbą ateinantį amerikoną.

Vaizdas gan aiškus. Naujoms NATO raketoms Rusijos panosėje bus skiriama dar daugiau pinigų. O kiek procentų nuo BVP, ar valstybės metinio biudžeto tai pareikalaus — nė motais. Svarbu, kad būtų išlaikyta ligšiolinė politinė trajektorija, valstybine rusofobija stiprinant krašto militarizaciją.

Žodžiu, rusofobų fronte nieko naujo. Kaip buvo prie Dalios, taip, atrodo — bus ir prie Gitano. Tuo tarpu ką tai atneš pačiai Lietuvai — parodys tik laikas.

Autoriaus nuomonė gali sutapti su redakcijos pozicija

NATO pajėgos Baltijos šalyse
NATO pajėgos Baltijos šalyse