Sąjūdžio iždininkas. Metamorfozės: KGB > Sąjūdis > JAV > ?

Šauksmas.lt
+7 -0 Autorius: Šauksmas.lt
Šaltinis: http://sauksmas.lt/sajudzio-izdininkas-metamorfozes-kgb-sajudis-jav.html
2015-10-07, skaitė 1169
0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

LDiena.lt: su laiku išlenda vis daugiau įrodymų ir patvirtinimų, kad "Lietuvos persitvarkymo sąjūdis" - tai tipiškas specialiųjų tarnybų projektas, skirtas perimti opozicijos oficiozui valdymą. Gerbiamo Prano Valicko straipsnis, nors ir prasidėjęs nuo Artimųjų Rytų, atvedė prie mūsų "laisvės" ir "nepriklausomybės", kurią mums "iškovojo" sąjūdistinė chunta ištakų.
---

Spalio 2 išsiuntinėjau straipsnį „Ar tikrai Europai reikalingi imigrantai“ visiems, kieno el.pašto adresus turiu. Spalio 3 gavau laišką:

Kest Turbo
10-02 (prieš 3 dienas)

p Valickai — ar nebijote gauti bylą už tautinės nesantaikos kurstymą?

Kest Turbo vietoj savo nuotraukos į el.paštą įdėjęs Vytį:

Jam parašiau taip:

Kur Jūs matote nesantaikos kurstymą?

Jeigu galite, prašom pateikti konkrečiai.

Atrašė:

Kest Turbo
10-02 (prieš 3 dienas)

apie Didįjį Izhaelį, lyg dėl jo tie pabėgėliai

Jam parašiau:

Skaitykite Jinono Planą (Yinon Plan). Jį sudarė Izraelio vyriausybė.

Kaip tik iš tų teritorijų, kurios pagal planą turi priklausyti Didžiajam Izraeliui, dabar masiškai išvaromi žmonės.

Skaitykite Koraną. Mahometas islamo kariams kategoriškai draudžia žudyti beginklius žmones priešo teritorijoje net jei žmonės yra kito tikėjimo, bet ne musulmonai. Pagal Koraną beginklių žmonių žudymas yra didelis nusikaltimas.

Skaitykite pagrindinę judaizmo tikėjimo knygą Torą. Tora sudaro pirmosios šešios Senojo Testamento knygos. Senasis Testamentas yra ir krikščionių Biblijos sudedamoji dalis. Jis yra išverstas ir į lietuvių kalbą. Todėl, jei tik norite, galite perskaityti. Tora reikalauja, kad žydai užkariavę miestą, nužudytų visus jo gyventojus – ir mažus kūdikius, ir senius, ir moteris, ir vyrus. O taip pat miestą sulygintų su žeme. Tą žydai daro Palestinoje.

Dabar įvairiais džihadistais ir islamistais besivadinantys banditai masiškai žudo žmones Sirijoje ir Irake ir griauna miestus. Tariamieji džihadistai ir islamistai elgiasi taip, kaip iš žydų elgtis reikalauja jų šventraštis Tora. Bet tariamieji džihadistai ir islamistai nesielgia taip kaip elgtis reikalauja Mahometas ir musulmonų šventasis raštas Koranas. Todėl jie nėra jokie islamo kariai. Visa kaltė už jų banditizmą verčiamo islamui, bet tai yra melas, nes jie veikia prieš islamą. Ką rodo ir masiniai mečečių sprogdinimai. Toroje daug kartų iš žydų įsakmiai reikalaujama sugriauti visas kitų tikėjimų šventyklas — kaip tik tą ir daro banditai.

Jei už tai, kad banditus ir žmogžudžius vadinu banditais ir žmogžudžiais, Jūs sakote kad taip aš kurstau tautinę nesantaiką, tai tada esate labai įtartinas tipas. Gal malonėtumėte pasakyti tarp kokių tautų tą nesantaiką kurstau? 

Atrašė:

Kest Turbo
10-03 (prieš 2 dienas)

čiulbate, kaip GAZPROM atstovas. Dėl to, kad Sirijos ir Irako teritorijoje yra karas, prie Nabucco dujotiekio neprijungtas Arab Gas pipe line, kuris baigiasi šiaurėje Tripolyje, ne Izraelio dujų telkinys, nes Kataro dujos eina į Europą, o miljardinius pelnus toliau sau imasi GAZPROM, kuris tiesia antrą dujotiekį Baltijos dugnu į Vokietiją.

Kam naudingas karas Sirijoje yra akivaizdu, bet jei neturite nė lašo nė noro ekonominės mąstysenos, tai jau čia nieko neoadarysi.

Kas kuria kokius planus reikia aiškintis labai nuodugniai, nes kremlius turi tam tikrų galių net Izraelyje irpropagandai bei žmonių mulkinimui per tokius kaip tamsta negaili nei lėšų nei laiko, nes tai miljardiniai Putino dujų koncerno interesai.

Kaip ir kas manipuliuoja galvažudžiais, religiniu fanatizmu, alkaidomis — supratimas irgi yra, o kai kremlius pajuto, kad jo apties sutvertas džinas lenda iš butelio ir gali grėsti jo pietinių įtakos teritorijų saugumui, tai ir bombardavimus gali pradėti.

Taip kad ponas, žvelkite plačiau ir giliau, bei, įspėju,  nekurstykite tautinės nesantaikos

Atsakiau:

Al-Kaidą irgi sukūrė jankiai ir jos paskirtis buvo kariauti prieš TSRS kariuomenę Afganistane. Al-Kaidos vadas Osama bin Ladenas daugiausiai užsiėmė agitacija ir rinko savanorius iš visų islamiškų šalių. Savanoriai kariavo Afganistane, o ginklus jiems tiekė amerikiečiai.

Amerikiečiai karus visada pradeda nuo didelių provokacijų. Tai 2001 metais jie patys susprogdino “Pasaulio Prekybos Centrą” Niujorke ir tuoj pat pradėjo karą prieš terorizmą, kurio nebuvo. Džordžas Bušas tada ne kartą kalbėjo, kad tasai karas yra “kryžiaus žygis prieš islamą”. Na ir ką matome? — JAV užpuolė Afganistaną, Iraką, Somalį, Sudaną, Libiją, Siriją, Jemeną. O jūs pučiate miglą apie Gazpromą ir Putiną.

Man grasini, o pats bijai net pasisakyti kas toks esi — nei vardo nei pavardės.

Turbo rašo:

Kest Turbo
10:30 (prieš 13 valandų)

Tamsta vadovaujatės žiniasklaidos skiedalais, dezinformacija, o ne patikimais šaltiniais. Esate arba tipiškas “zombis” arb provokatorius.

 Po to kai Jelcino tankai 1993 m. sušaudė Rusijos dūmą, o jos gynėjai – 200 vyrų rūsiais pasitraukė šalin, 2000 m. jie su V.Putin grįžo į valdžią. Pirmas jų uždavinys buvo atkeršyti už “stingeriais” sudegintą L.Brežnevo aviaciją Afganistano okupacijoje..

GRU braižas — padaryti niekšybę kitų rankomis ir apkaltinti organizavimu oponentus. Man teko dalyvauti su VSD pareigūnais likviduojant juodligės paniką sukeltą ir  2001 11 01  — per Helloweeną USA ambasadoje Vilniuje

Daugiau nieko nekomentuosiu, nes daug žinosite — greit pasensite.

Nustokite varyti kremliui reikalingą propagandą. Man nėra kada tamsta rimtai užsiimti, ir taip generalinėje prokuratūroje pilna rimtesnių reikalų. Dar kartą aiškinu — ieškokite milijardinių dujų koncernų interesų, ir tada daug kas atsistos į vietas.

Atsakiau:

Jei pageidaujate galiu pasakyti ir apie dujų ir naftos interesus.

Sirijos įvykiai prasidėjo po to kai Viduržemio jūros rytinėje dalyje tarp Sirijos, Libano ir Kipro salos buvo rastas milžiniškas dujų telkinys. Tai viena. O antra Sirijos vyriausybė susitarė su Iranu tiesti dujotiekį iš Irano per Iraką ir Siriją iki Viduržemio jūros ir Sirijos uostuose statyti skystynimo įmones ir suskystintas dujas pardavinėti Europai. Viską pradėjo daryti be JAV ir Vakarų Europos didžiųjų naftos ir dujų monopolijų dalyvavimo. Persijos įlankoje yra milžiniškas dujų telkinys “Pietų Parsas” kurį per pusę eksploatuoja Iranas su Kataru. Iranas per Sirijos uostus nori pardavinėti savo dujas išgaunamas “Pietų Parse”. Tuo tarpu JAV ir Vakarų Europa projektavo “Nabuko” dujotiekį  iš Kataro ir Saudo Arabijos per Iraką, Siriją ir Turkiją į Europą. Kadangi Sirijos vyriausybė atsisakė dalyvauti “Nabuko” projekte ir pradėjo vykdyti kitą projektą su Iranu, tai todėl JAV, D.Britanija, Saudo Arabija, Kataras ir Turkija susikukavo ir pradėjo organizuoti karą Sirijoje. Sirijoje vyksta visiškai ne pilietinis karas, o minėtų veikėjų intervencija, kurios  tikslas visiškai ne demokratija, žmogaus teisės ar kažkoks menamas išlaisvinimas, o valdžios užgrobimas. Kokią demokratiją gali atnešti Saudo Arabijos ir Kataro karaliai valdantys diktatoriškai? Ir aklas gali matyti, kad JAV ir Vakarų žiniasklaidos cinizmas begalinis, bet kai nuolatos loja, kad banditai ir žmogžudžiai į Siriją neša demokratiją tai ir jūs naiviai tuo tikite. Pasižiūrėkite kokią demokratiją JAV, Prancūzijos, D.Britanijos, Saudo Arabijos ir Kataro remiami ir ginkluojami banditai atnešė į Libiją ir pagalvokite kodėl iš Libijos anksčiau niekas nebėgo, ir kodėl dabar “demokratizavus” šalį iš jos masiškai bėga žmonės. Demokratija pagal apibrėžimą yra liaudies valdžia; tai dabar Libijoje atsieit liaudis paėmė valdžią, t.y. piliečiai patys demokratiškai valdo šalį, o mes matome kad žmonės masiškai bėga iš Libijos. Tai išeina, kad bėga patys nuo savęs, ar ne taip? Ir aklas gali matyti, kad ir Libijoje vien tik turto, naftos ir dujų interesai visiems rūpi, o demokratija, žmogaus teisės ir visokios panašios teorijos yra tik labai patogios priekabės norint pradėti karą ir ne daugiau.

Jūs kaip mažas vaikelis matote tik cacą ir kaką. Liaupsinate viską ką Amerika bedarytų, net ir jos banditizmą, nes Amerika caca.. O jei kas neliaupsina jankių nusikaltimų, tai jau toks anot jūsų tarnauja kremliui. Lietuva ir lietuvių tautos interesai jums visiškai nesvarbu; jūs galite Lietuvą sunaikinti, paaukoti JAV interesams vien dė to, kad jūsų liguistoje vaizduotėje vaidenasi, kad tai pakenks kremliui. Tokie kaip jūs veikėjai sėdi prokuratūroje, seime, vyriausybėje, saugume ir kokį jų darbo rezultatą matome? Iš Lietuvos masiškai bėga žmonės, o daugiausia jaunimas. Ir bėgs tol, kol tokie kaip jūs bus valdžioje. Tokie jūsų “caca” veikėjų darbo vaisiais. Jei ir toliau taip tęsis, jaunimas išbėgs, seniai išmirs ir Lietuvoje bus tuščia vieta ir netgi tokie kaip jūs turėsite bėgti kur akys mato, nes Europa vietoj lietuvių Lietuvoje apgyvendins musulmonus netinkančius dirbti Europoje. t.y. paskirs kvotą ir mūsiškiai valdžiažmogiai kaip visada nuolankiai vykdys. Kai jų bus daug, musulmonai įvęs šariato teisę, pagal kurią tokie kaip jūs po peiliu nueis pirmiausia ir be jokių ceremonijų, nevaidins netgi jokių teismų, o užmėtys akmenimis arba nukirs galvą, kaip jie labai mėsta daryti.

Labai ačiū, kad tamsta pasisakėte kur dirbate. Jei turėtumėte nors šiek tiek drąsos, galėtumėte pasisakyti ir savo vardą ir nesislėptumėte už kažkokio turbo.

Dar Džordžas Bušas 2001 metais paskelbė kryžiaus žygį prieš islamą. Bušas atvirai sakė, kad JAV tikslas užvaldyti Artimųjų Rytų naftos ir dujų telkinius. Tada Amerika turės energijos nešėjų (naftos ir dujų) pasaulinį monopolį ir galės visam pasauliui diktuoti energijos kainas, o per tai ir pasaulį valdyti. Artimuosiuse Rytuose vyksta paprasčiausias karas dėl dujų ir naftos ir jis visiškai neturi ničnieko bendra nei su demokratija, nei su žmogaus teisėmis, nei su žmoniškumu apskritai – pasižiūrėkite kaip atrodo demokratų išlaisvinti Sirijos miestai.

 Jūs pone turbo nerieskite nosies ir nekalbėkite, kad žinių semiatės ne iš žiniasklaidos, o iš labai patikimų pačių slapčiausių JAV Valstybės Departamento, CŽV, Kremliaus ar GRU dokumentų ir nutarimų. Tokie dukumentai ne jūsų nosiai ir paviešinti bus gal po kokių 50 ar 100 metų, jei apskritai bus kada nors viešinami. Žinių semiatės iš visokių pletkų ir demagogijų, bet visiškai nematote kas vyksta. Kartoju jūsų paties žodžius:

“Tamsta vadovaujatės žiniasklaidos skiedalais, dezinformacija, o ne patikimais šaltiniais. Esate arba tipiškas “zombis” arb provokatorius.”

Čia jūs kalbate apie save. Neturiu ko pridurti.

 Jei dar turėsite kokių minčių, rašykite. Nepamirškite pasirašyti tikruoju vardu. 

Turbo rašo:

Kest Turbo
14:11 (prieš 9 valandas)

Gerai, kad pagaliau pradėjote mąstyti ekonominėmis kategorijomis, tačiau, kiek žinau, “Nabucco” eina per Turkiją ir Azerbaidžano, Turkmėnijos telkiniams iki Austrijos. Gi “Arab gas” pipe line nuo Sinajaus užsibaigia Tripolyje taip ir nepasiekęs Nabucoo.

Klausimas vienintelis — kam yra naudinga šis situacija? Atsakymas yra vienintelis — GAZPROM milijardams, kurie bus dar dvigubinami per Baltijos jūrą “North stream” antra linija.

Kad kremliaus propaganda savais kanalais išverčia situaciją visai kitaip, net tamsta, ją uoliai multiplikuojate, — argi reikia stebėtis? Pasidomėkite kas kurdistane ir kieno užsakymu uoliai sprogdina ir “Nabucco”

Neturiu jokio noro su kremliaus propagandistais diskutuoti, tamstos įsivaizdavimai apie mano poziciją USA ir Lietuvos interesų sankirtoje tėra liguistos prielaidos, tačiau pabrėžiu vieną:

pavaizduodamas karą Sirijoje, kaip DIDŽIOJO IZRAELIO interesą, tamsta kurstai tautinę nesantaiką, o už tokią veiką yra numatytas atitinkamas BK straipsnis. Tiek ir tenorėjau pasakyti. Kam reikia — mano pavardę žino. Gausite bylą — tada ir sužinosite. 

Kremlius yra suinteresuotas Lietuvos ir Izraelio santykių bloginimu, ir, tamsta, tam tarnaujate vienpusiškai nušviesdamas situaciją, ir klaidindamas žmones viešoje erdvėje.

Visada turėkite savo nuomonę, nesiremkite vienpusiška informacija ir žiniasklaidos stereotipais.

Skirtumas tarp mūsų yra tame, kad man teko laužyti 2001 lapkričio mėn. ir antrax ataką prieš USA ambasadą Vilniuje, nes galėjo žūti žmonės — pasigrožėkite kad ir pirmu “Lietuvos žinių” puslapiu tada, o ne tamstai.

Ne jums žinoti, kodėl greitai viskas “užsisiuvo” ir buvo paskelbta, kad jokios juodligės, jokioje USA ambasadoje nebuvo.

Mano pirštų atspaudus 2001 11 po užregistruoto pareiškimo nusivedęs į policiją paėmė prokuroras M.Taškūnas (“paguodė” — jei kas atsitiktų, žinosime, kieno lavonas”), o ne tamstos, tad apie ką kalba? Kas pliurpia, tik mala liežuviu, o kas kovoja…

2007 m. berods, Kauno VPK Šestakovo smurtinių nusikaltimų skyriuje vėl buvo imami mano pirštų atspaudai — šį sykį dėl žvėriško architekto Lukošiaus nužudymo per vėlines — sesuo ambasadoje užsienyje buvo prigąsdinta, mentų būktaai aš buvau asmuo paskutinis bendravęs su nužudytuoju ir gavo patarimą, man paieškoti gero advokato. Ar nekiltų tamstai klausimų?

Tai gal pats pasieiškotumėte dabar advokato? 

Atsakiau:

Ne aš sukūriau “Yinono Planą”. Ir ne aš jį paskelbiau. Jie patys paskelbė — tai viena, o kad aš jį pacitavau, tai nėra joks kiršinimas. Jei bijo, kad kas nors jį gali perskaityti, tai tegu neskelbia. Todėl jūsų kaltinimai dėl nesantaikos kurstymo iš piršto išlaužti. Antra— Henris Kisindžeris prieš porą metų paskelbė, kad iki 2025 metų Izraelio neliks, nes projektas neperspektyvus ir nebus tęsiamas. Kisindžerio kalba paskelbta internete; galite pats susirasti. Aš ją skaičiau. Vien tik iš Kisindžerio pasakymo sunku spręsti liks ar neliks, bet faktas, kad Izraelis yra Vakarų projektas ir be Vakarų finansavimo ir pagalbos jis neišgyvens, todėl visko gali būti. Aš nesiruošiu santykių su juo nei gerinti, nei bloginti — tokios mintys yra tik jūsų fantazijų vaisiai. Gali būti, kad nereikės jokių santykių, nes nebus subjekto.

JAV ambasados negyniau ir nesiruošiu ginti. Man tas pats ar JAV yra ar ji išnyks. 1990 metais įstojau į savanorius. Per 1991metų sausio įvykius gyniau ir saugojau Aukščiausiąją Tarybą, buvau AT Trečiojo Korpuso apsaugos vado pavaduotojas. Ir jūsų gasdinimų nė trupučiuką nebijau. Man darosi juokinga  kaip jūs dedatės didžiausiu Lietuvos patriotu gindamas ne Lietuvos, o JAV interesus. Žmonėms nėra jokio skirtumo kam mokės už dujas  — kokiai nors JAV korporacijai ar Gazpromui, o sprendžiant iš jūsų laiškų matyti, kad jums labai svarbu, kad Lietuva dujas pirktų iš JAV korporacijų. Iš to galima daryti vienareikšmę išvadą, kad ir atlyginimą gaunate iš jų. Todėl jūsų veiksmai yra labai logiški — juk atlyginimą reikia užsidirbti.

Išverčiau Vengrijos premjero Viktoro Orbano interviu laikraščiams Die Welt ir Bild. Tai Vokietijos didieji laikraščiai. Išverčiau JAV Bloomberg’o agentūros stripsnį …   O jūs sakote visišką kliedesį, kad tai kremliaus propaganda. Kartoju — jūs vadovaujatės po stalu vaiščiojančio kūdikio filosofija “caca  —  kaka”; pagal jus viskas ką daro Amerika yra caca, o kas nepatinka Amerikai — kaka. Gal būt kada nors išaugsite iš kūdikiško mąstymo, o gal ir ne.

Matau, kad spaudos ir žodžio laisvė jums nepatinka. Jei tik kas nors ne taip parašyta  kaip jūs norite, tuoj pat imate gąsdinti visokiais prokurorais, teismais.  Trečia— aš neraginu ką nors mušti, diskriminuoti ir nekurstau kokios nors socialinės ar religinės neapykantos. O tėvynę ginti nuo bet kokių atėjūnų privalo kiekvienas Lietuvos pilietis — skaitykite Lietuvos Respublikos Konstitucijos trečiąjį straipsnį. Atėjūnai nėra jokie pabėgėliai, o tikrų tikriausi naujieji kolonistai ir juos ruošiamasi įkurdinti visiems laikams. Iš jūsų laiškų matyti, kad jūs ginate ne Lietuvos piliečius, o atėjūnus.  Kad apsišvietėte, tas irgi  gerai.

Labai blogai, kad jūs pats nemastote ekonominėmis kategorijomis. Jei mastytumėte, tai matytumėte, kad 1990-siais Lietuva buvo pramoninė valstybė, o dabar per 25 metus valdžiažmogiai sugriovė visą pramonę, o darbininkus masiškai veja iš Lietuvos, matytumėte, kad valžiažmogiai daro siaubingą nusikaltimą. Stalinas lietuvius trėmė į Sibirą ir buvo planuojama Lietuvoje palikti ne daugiau kaip 40% lietuvių, o vietoj ištremtųjų privežti kolonistų. O dabartinė valdžia masiškai varo lietuvius į užsienį ir jau vietoj išvarytųjų lietuvių bando atvežti kolonistus musulmonus — pabandykite rasti skirtumą tarp stalininės valdžios ir dabartinės. Dabartinė lietuvių emigracija yra  valdžios vykdoma priverstinė ekonominė emigracija. Jei jūs mastytumėte ekonominėmis kategorijomis, tai tokį dalyką tikrai matytumėte ir kaip saugumo darbuotojas turėtumėte skelbti aliarmą.  Nors gal būt aš ir klystu, gal iš tikrųjų jūs mastote ekonominėmis kategorijomis ir ne tik mastote, bet ir veikiate, pavyzdžiui, talkinate valdžiai varyti lietuvius iš Lietuvos.  Jei valdžia ir toliau tokiais tempais varys lietuvius į užsienį, tai visas jaunimas išvažiuos, seniai išmirs ir liks tuščia vieta, į kurią nekliudomai galės persikelti milijonai musulmonų. Bet žinokite, kad jie savo tikybos ir įstatymų kodekso “Šariato” neišžadės, kaip neišsižadėjo jau vos ne šimtą metų gyvendami Prancūzijoje. Kai musulmonų bus dauguma, tai be jokios abejonės jie imsis vykdyti savo šariatą visiems gyventojams. Nors nežinau, gal būt jūs to ir norite. Tik pagalvokite ir apie save — ar jie neįvykdys šariato jums.

Gal būt jums bus įdomu. Cituoju:

kest turbo

Mano tinklaraščiai

Tturboscience  rašo:

EUROPINĖS POLITIKOS TUŠTUMA – NEIŠNAUDOTOS GALIMYBĖS

Kęstutis K.Urba

Politikos podiume

Europos Sąjungos valstybių bei ES vadovų susitikimai su rytų partnerystės…

Tai va pone Kęstuti Urba, sąjūdžio iždininke, gali nesislapstyti. Tturboscience yra tavo tinklapapis ir tavo elektroninis paštas. Ir aš pažįstu ne vieną žmogų, su kuriais susirašinėji ir dėstai visai kitokias mintis. 

  1. Per Sąjūdžio mitingus aš su žaliu raiščiu rinkau aukas. Pinigų pririnkdavome  didelius maišus. Tokius kaip kaimiečiai naudoja kasdami bulves. Arvydas Juozaitis kartą gyrėsi, pats girdėjau, kad tie maišai stovėjo jo bute, jokios apskaitos nebuvo ir visi kam reikia ėmė patys kiek reikia. O paskui tie maišai su pinigais kažkur dingo. Gal būtumėte toks malonus, gal paaiškintumėte kur dingo Sąjūdžio pinigai?

Po šito laiško ponas Kęstutis Urba Sąjūdžio iždininkas, nežinantis kur dingo Sąjūdžio milijonai rublių, daugiau neberašo.

Sąjūdžio iždininko el.paštas:

Kest Turbo tturboscience@gmail.com
Vilnius

Vytautas Petkevičius 2003 metais išleido knygą „DURNIŲ LAIVAS“. Tituliniame lape rašo: Autorius priisiima visą atsakomybę už knygoje išdėstytų faktų tikrumą. O faktai tokie — 193 puslapyje V. Petkevičius rašo:

"Sąjūdžio iždininkas Kęsturis Urba, kurį už rankos atsitempė Landsbergis ir „varinėjo“ su juo įvairų biznį — irgi kadrinis KGB karininkas."

Ponas iždininkas padarė grandiozinę karjerą:

KBG kadrinis karininkasSąjūdžio iždininkasJAV interesų gynėjas (gina JAV ambasadą nuo GRU; ir apgynė; ką JAV darytų be tokio angelo sargo!!!)

Vienas generolas, buvęs LTSR KGB viršininkas atvirai per televiziją pasakė: „Buvusiųjų nebūna“ (čia apie kompartijos ir KGB narius). Nors generolas kalbėjo seniai, bet tai tiesa. Įdomu kokiai dar žvalgybai tarnauja Sąjūdžio iždininkas. Kadangi jis mane puola ir gasdina, jog iškelsiąs man baudžiamąją bylą už Yinon′o plano citavimą, tai prašyte prašosi išvada, kad jis tarnauja ir „M….ui“. Vietoj kai kurių raidžių parašiau daugtaškius, kad prokuroros negalėtų kibti, nes neturės daiktinio įrodymo ką jie reiškia, o kam reikia supras. Daugelio žvalgybų agentui visiems įtikti SUNKU. Nori nenori turi lo.. (trūkstamas raides galite įsivaizduoti patys).

Pranas Valickas 2015 spalio 6

Šauksmas


Įvertink straipsnį: 7   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarų kol kas nėraVISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI

KomentaraiNaujausi 15 straipsnių

9 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0 | 1
Vytautas Landsbergis
Anuomet po Kovo 11-osios, kai patyrėm pirmą blokadą, tūli kolegos signatarai suskubo važinėti į tautą vis aiškindami, kad Aukščiausiosios Tarybos (Aukščiausiojo Sovieto – red. pastaba) pirmininkas sėdi užsidaręs saugiuose apartamentuose ir šaukštais kabina juodą ikrą, užsigerdamas šampanu. Jie mat liudininkai tiesiog iš įvykio vietos. Pranešdavo man kiti apie tokius susitikimus, dar turiu iškarpų iš rajonų spaudos. Skaityti toliau...
7 | 2017-09-19 | Smagumai | +1 -0 | 1
Alkas.lt
Gediminas Žilys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr. Žinomas Lietuvos muzikantas, vienas grupės „Atalyja“ lyderių, lietuvių liaudies dainų ir senosios lietuvių kultūros puoselėtojas Gediminas Žilys vos prieš keletą dienų išleido solinį savo dainų albumą „Dievaitavimai“, kuriame surinktos vien tik apeiginės, sakralinės, senąja Lietuva dvelkiančios giesmės, skirtos žmogaus gimimui, iniciacijai, vestuvėms, mirčiai, pirmajam metų jaunam mėnuliui – Dievo Kumeliukui, Saulei, Laimai, Giltinei pagarbinti… Šia proga kalbamės su menininku apie nacionalinę lietuvių kultūrą, lietuvybės dvasią ir lietuvių lia Skaityti toliau...
10 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0 | 1
SputnikNews.lt
Lietuvos kelių policijos nuosavybėn perduoti 12 naujų Audi A6 automobilių, kurie patruliuos magistraliniuose keliuose VILNIUS, rugsėjo 19 — Sputnik. Policijos departamentas nuomos būdu įsigijo 12 naujų automobilių AUDI A6, kurie perduoti Lietuvos kelių policijos tarnybai, praneša departamento spaudos tarnyba.  Šie automobiliai skirti patruliuoti magistraliniuose keliuose bei lydėti labai svarbius asmenis ir jų vadovaujamas oficialias delegacijas. Skaityti toliau...
8 | 2017-09-19 | Smagumai | +0 -0
SputnikNews.lt
Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną (rugsėjo 10-ąją) Lietuva eilinį kartą pasitiks užimdama lyderės poziciją pasaulio reitinge pagal savižudybių skaičių — Sveika, Irma. Ruoškis maratonui. Užregistravau mus abi dalyvauti Vilniaus maratone artimiausią sekmadienį. Nėr čia ko savaitgaliais sėdėt namuose ir apraudoti sunkią dalią. Vienas mano draugas va šitaip liūdėjo, kol kartą pakėlė ranką prieš save… — Dėkui, Regina, už rūpestį. Bet kol kas esu sveikos psichikos. Nesijaudink! Mano gyvenime dar ne taip blogai viskas, kad kiltų noras savo noru su juo atsisveikinti. Skaityti toliau...
14 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0 | 1
Risi TV
Какова реакция США и стран Запада на события в Иракском Курдистане? К каким последствиям может привести назначенный на 25 сентября референдум? Ответы на эти вопросы в комментарии эксперта РИСИ Игоря Боровкова «К чему приведет курдский референдум в Ираке». Skaityti toliau...
21 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -2 | 2
A. Aleksandravičius
Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO), rengdama karines pratybas Baltijos šalyse ir Lenkijoje, aiškiai praneša, kad treniruojasi apginti nuo Rusijos Suvalkų koridorių, o Maskva, nors dar prieš mėnesį privalėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai atskleisti didelio masto manevrų prie NATO rytinių sienų tikslus, slepia tikruosius savo kėslus. Ar iki rugsėjo 20 dienos Baltarusijoje ir Karaliaučiuje vyksiančios pratybos „Vakarai 2017“ (Zapad 2017) skirtos „vidaus vartojimui“ – padidinti Rusijos prezidento Vladimiro Putino reitingus, nes šios šalies ekonomika smarkiai šlubuoja? Skaityti toliau...
19 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0
Rasa Kalinauskaitė
Vadinamąjį „visuomeninį transliuotoją“ LRT, kuriam retsykiais (bet gana sistemingai) pasitaiko nelabai sąžiningais metodais proteguoti privačius statybinius interesus, tenkinamus naikinant kultūros paveldą, ištiko dar viena šios rūšies nesėkmė: LRT nutylėjo, ką poetas Tomas Venclova pasakė Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, atsakydamas į jo sveikinimą Vilniaus rotušėje. Vilniaus savivaldybės svetainėje paskelbta žinutė, kurioje apie T. Venclovos žodžius merui taip pat net neužsiminta. Skaityti toliau...
33 | 2017-09-19 | Lietuva | +2 -0 | 1
Vladimiras Matvejevas
Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis savo tautiečiams apibrėžė ryškias valstybės militarizacijos perspektyvas, 14-15 metų merginas paragino morališkai ruoštis tarnybai armijoje Krašto apsaugos ministerija, vyriausybė ir Lietuvos prezidentė, skatinantys tautiečius patriotiškiems jausmams, faktiškai parodė savo bejėgiškumą. Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis prisikalbėjo iki to, kad viešai pripažino šauktinių trūkumą Lietuvoje. Ją Karoblis ketina likviduoti dailiųjų lyties atstovių kvietimu į privalomąją karo tarnybą pagal Izraelio pavyzdį, kur ją atlieka visos merginos. Skaityti toliau...
31 | 2017-09-19 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Nobelio premija jo komiteto šiandien devalvuota iki Šniobelio premijos lygio ir tapo pasityčiojimo iš pasaulio visuomenės ir sveiko proto įrankiu. Pasityčiojimas tęsiasi: 2018 metų Nobelio premijai ruošiamasi nominuoti Viduržemio jūros kontrabandistus, kurie pelnosi veždami į Europą nelegalus iš Afrikos ir naikina Europą. Tarptautinis komitetas, įkurtas Italijoje, ruošiasi iškelti į pretendentus 2018 metų Nobelio premijai NVO, kurios jau kelis metus Viduržemio jūroje užsiima afrikiečių, nelegalių migrantų, ES sienų ir įstatymų pažeidėjų, kontrabanda į Europą. Skaityti toliau...
63 | 2017-09-19 | Lietuva | +4 -0
Andrius Petrinis
Žinomas Lietuvos krepšinio specialistas Tomas Pačėsas staiga tapo "Rusijos agentu". Kaltinimų logika pritrenkia ir rodo, kad rusofobijos liga Lietuvoje progresuoja Viskas prasidėjo nuo to, kad buvęs krepšininkas ir pripažintas šios sporto šakos ekspertas Pačėsas leido sau viešai pareikšti, kad šių metų Europos krepšinio čempionate žaidusios  Graikijos rinktinės treneris yra nevertas savo posto ir buvo paskirtas į jį dėl neaiškių priežasčių. Iš pirmo žvilgsnio, kiek įžeidžiantis, bet iš esmės išskirtinio dėmesio nevertas pastebėjimas. Tačiau jis netikėtai įgavo politinį atspalvį. Skaityti toliau...
83 | 2017-09-19 | Pasaulis | +2 -0 | 1
Ramūnas Alaunis
Apie 950 metus Gruzijos monarchija aneksavo Abchazijos karalystę. 16 amžiuje, po to, kai iširo Gruzijos karalystė, vėl iškilo nepriklausoma Abchazijos kunigaikštystė. 1570 metais Abchazijos kunigaikštystė buvo okupuota Otomanų imperijos (dabartinės Turkijos). 1864 metais po Rusijos – Otomanų imperijos karo Abchazija atiteko Rusijos imperijai, kaip specialusis karinis regionas – Rusijos buferinė zona. Skaityti toliau...
78 | 2017-09-19 | Pasaulis | +6 -0
Blogeris Zeppelinusas
Prieš porą dienų Londono metro vagone nugriaudėjo sprogimas. Kilo masinė panika, apdegė ir buvo sužeista virš dvidešimties keleivių. Britų policija operatyviai nustatė ir suėmė du įtariamuosius teroristus sprondintojus. Ir britų ir Lietuvos spauda apie tai nedelsiant informavo skaitytojus - įvykis juk svarbus, o Londone ir lietuvių gausiai gyvenama. Ir čia pasitaikė puiki proga palyginti - ką apie realų pasaulį sužinojo britai ir kokį vaizdą bandoma prakišti lietuviams: Skaityti toliau...
107 | 2017-09-19 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Pilietinio karo rizikų Vokietijoje analizė pateikiama vokiečių portale Pi-news. Žemiau – straipsnio 1 dalies santrauka: Pilietinis karas – karinis konfliktas valstybėje tarp atskirų gyventojų grupių. Dar prieš kelis metus Vokietijoje niekas apie tai negalvojo. Politinio konflikto potencialas Šiuo metu Vokietijoje gyvena 3,5 milijonai turkų. Dauguma jų Redžepo Taipo Erdogano šalininkai. Kaip žinoma, tarp Vokietijos ir Turkijos pastaruoju metu atsirado įtampa. Erdoganas visada gali mobilizuoti dešimtis tūkstančių savo šalininkų. Be to, Vokietijoje yra apie pusę milijono kurdų. Tai rimtas potencialas neramumams. Skaityti toliau...
94 | 2017-09-19 | Lietuva | +5 -0
Vytautas Sinica
Praėjusią savaitę Lietuvą sukrėtė žinia, jog Šilalė rajone jauna mama nusižudė po to, kai iš jos buvo atimta mažametė dukra. Atimta, visų kalbintų aplinkinių teigimu, nepagrįstai – vien tikrovės neatitinkančių anytos gandų pagrindu. Tragiška žinia ne mažiau skandalinga ir baisi nei metų pradžioje per šalies žiniasklaidą nuvilnijusi motinos ir patėvio mirtinai sumušto Mato istorija. Tačiau šįkart skandalo nebuvo. Viena kita naujiena portaluose, jokio žinių srauto, specialistų komentarų, pokalbių laidų ar kasdienių reportažų žiniose. Skaityti toliau...
63 | 2017-09-19 | Kaimynai | +2 -0 | 1
Ekspertai.eu
Rusijos prezidentas ir vyriausiasis kariuomenės vadas Vladimiras Putinas pirmadienį stebėjo Lietuvoje labai ilgia anonsuotas ir prieštaringomis vadinamas, tačiau Vakaruose, deja, mažai dėmesio sulaukusias puolamojo popūdžio pratybas „Zapad“. Drauge su gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir generalinio štabo vadu Valerijumi Gerasimovu V. Putinas, Kremliaus duomenimis, lankėsi pratybų vietoje netoli Sankt Peterburgo. Rusų ir baltarusių kariai per pratybas, kurios dar truks iki trečiadienio, mokosi atremti menamą NATO puolimą. Pranešama, kad NATO priklausančios Baltijos šalys dėl to yra sunerimusios. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


VideoRėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851