DC leaks atvėrė Sorošo „Pandoros skrynią“

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/dc-leaks-at... 2016-08-21 04:37:22, skaitė 1811, komentavo 0

DC leaks atvėrė Sorošo „Pandoros skrynią“

Rugpjūčio mėnesį DC leaks portale buvo paskelbtas Džordžo Sorošo „Atviros visuomenės“ fondo vidaus informacijos archyvas. Paskelbti dokumentai parodė, kad Sorošas yra prisidėjęs prie visų per pastaruosius 25 metus pasaulyje įvykusių revoliucijos ir perversmų. Jis finansuoja JAV Demokratų partiją, remia Klinton priešrinkiminę kompaniją, aukoja pinigus šimtams pasaulio politikų. Jis proteguoja lytinius iškrypėlius ir iškrypėlių organizacijas, negrus Europoje, jis dresuoja Europos parlamento deputatus, jis remia migrantų transportavimą į Europą, kenkia ES policijai vykdyti sienų apsaugą. DC leaks paskelbtame archyve yra pateikiami sorošininkų darbo planai, strategijos, prioritetinės darbo kryptys ir t.t.

81916-620x330

Tiesiog nėra tokios šlykštynės, tokio iškrypimo, ardymo, tvirkinimo, skaldymo, naikinimo, kad iš už jos nugaros nestyrotų šio aštuonkojo čiuptuvai, nesidriektų jo įtakos gijos. Kyla natūralus klausimas, iš kur pas šį ne paties stambiausio kalibro pasaulio finansų aferistą tokie milžiniški finansiniai ištekliai, kad finansuoti tokią gausybę operacijų?

Į šį klausimą yra konkretus atsakymas, Džordžas Sorošas yra galingiausio pasaulyje finansinio Rotšildų klano pažas, jų ruporas.

Džordžas Sorošas – Rotšildų klano ruporas

„Gerai žinoma, kad Džordžas Sorošas yra Rotšildų statytinis, jų ruporas“, tokia žymaus ekonomisto prof. Valentino Katasonovo nuomonė. Jis rašo, kad „analizuojant šio finansinio spekulianto veiksmus galima susidaryti vaizdą apie jo šeimininkus.“

Katasonovo žodžiais, Sorošas kritikuoja rinką, skaitydamas, kad ji negali pati reguliuotis. Iš tikrųjų jis prieš valstybę ir valstybinį reguliavimą. Jis stambių korporacijų ir bankų reguliuojamos ekonomikos šalininkas. Sorošas prikišo rankas prie ES steigimo. Sorošui patinka ECB, Europos komisija ir kiti Europos integracijos organai ne todėl, kad jie užtikriną kokį tai ekonominį efektyvumą ir pagerina žmonių gyvenimą, jie patinka jam todėl, kad jie artina nacionalinių valstybių mirtį, išvalydami kelią bankams ir monopolijoms.

Dž.Sorošas nesivaržydamas pareiškia, kad jam nepatinka Amerika. Jam ji nepatinka todėl, kad išlaiko per daug valstybingumo atributų.

Sorošas – finansinio kapitalizmo šalininkas, apie kurį rašė austrų socialistas Rudolfas Gilferdingas, suprantantis finansinį kapitalizmą, kaip bankų diktatūrą. Šis visuomenės modelis labai primena koncentracijos stovyklą.

Rotšildams nepatinka nacionaliniai pinigai, tai, jų požiūriu, XX amžiaus anachronizmas, jie trukdo pasaulio vyriausybės sukūrimui. Kad kuo greičiau atsikratyti nacionaliniais pinigais, reikia sunaikinti nacionalinę valstybę. O tam būtina sunaikinti visas kultūrines-dorovines visuomenės normas.

Sorošo stebėjimai rodo, sako prof. V.Katasonovas, kad šitas milijardierius skatina žmonijos kultūrinį išsigimimą. Sorošas palaiko „skriaudžiamas mažumas“, teisę į abortus, ateizmą, narkotikų legalizavimą, lytinį švietimą, autonaziją, feminizmą, vienalytes „santuokas“ ir t.t. Jis pasisako už globalizaciją visuose jos pasireiškimuose, masinę imigraciją, gimstamumo kontrolę. Šios Sorošo nuostatos proteguojamos visame pasaulyje jo Atviros visuomenės Instituto, veikiančio 60 valstybių (bendros instituto išlaidos – apie 600 milijono dolerių per metus). Propogandinį darbą Sorošui padeda vykdyti daugelis kitų politikos veteranų, finansistų, MIP. Tarp jų buvęs Europos rekonstrukcijos ir vystymosi banko vadovas jo tautietis žydas Žakas Atali.

Sorošo fondas griauna Rusiją

Laif portalo analizė parodė, kad Sorošo fondas, kurio veiklą 2015 Rusijos prokuratūra paskelbė „nepageidautina“, ligi šiol tęsia darbą šioje šalyje ir kuria ilgalaikę poveikio šios šalies politikai strategiją. Remiantis DC leaks portale paskelbta informacija, nuo 2012 metų „Atviros visuomenės“ fondas vykdo monitoringą rusiškų žmogaus teisių gynimo organizacijų, siekiant išsiaiškinti galimybę jas įjungti į „užsienio agentų“ sąrašą. Kalba eina apie NVO, kurios pretendavo gauti užsienio finansavimą. 2014-2017 metų periodui Sorošo fondas buvo sukūręs darbo strategiją Rusijai „Russia Project Strategy (RPS)“.

Visos NVO, kurios buvo paminėtos Sorošo projekte, iki šiol nepripažintos „užsienio agentais“. Pavyzdžiui „Levada-Centras“, Maskovos Karnegi Centras, SOVA, Vladimiro intelektualinis judėjimas „Gulbė“ ir t.t.

Iš DC Leaks paskelbto Sorošo fondo darbuotojų susirašinėjimo matyti, kad tuo atveju, jei Rusijos valdžia aukščiau minėtoms NVO skirtų baudas, Sorošo fondas numato jas apmokėti,

LGBT yra vienas iš Sorošo programos strateginių prioritetų Rusijoje. Portale skelbiama, kad sorošininkai Rusijoje turi patikimą partnerių tinklą šiai veiklai, pradedant medicinos forumais, pavyzdžiui Sacharovo centre, iki on-line platformų, tokių kaip Open Democracy Russia.

Sorošas griauna Europą

1,8 milijono dolerių Sorošas išleido Somalio gyventojų ir kitų negrų perkėlimui į Europą, jų įvaizdžio pagerinimui. Už šiuos pinigus buvo samdomi mokslininkai ir politikai kurie piešė pagražintą šios piratų ir plėšikų šalies gyventojų paveikslą.

Nepagailėjo Sorošas pinigų ir Europos parlamentarų „dresūrai“ tolerancijos, multikultūriškmo ir kitų globalistinių marazmų dvasioje, kad šie jo „išdresuoti“ europarlamentarai socialistai galėtų efektyviai kovoti su „ksenofobiniu populizmu“ tų kolegų, kurie priešinasi Europos kultūros, Europos valstybių, baltosios rasės naikinimui, islamo invazijai į kontinentą ir kitam globalistiniam blogiui.

Tai jau yra visiškas skandalas, kai kažkoks užsienio spekuliantas bando primesti savo valią demokratiškai išrinktiems ES šalių parlamentarams.

Sorošistai skatina migraciją į Europą ir kenkia patriotinėms partijoms

Į viešumą iškilę „Atviros visuomenės“ Fondo dokumentai parodė šios organizacijos veiklą migracijos krizėje, jos siekį „reformuoti migracijos įstatymus“, kad dar labiau užtvindyti Europą išeiviais ir Artimųjų rytų ir Afrikos.

Skelbiama, kad fondas mato dideles galimybes Europos migrantų krizėje, kad surinkti pinigus ir juos naudoti migracijos rėmimo veiklai. Šis dokumentas buvo parašytas gegužės mėnesį ir atskleidžia tai, kaip buvo palaikoma migracija iš Somalio, prieš policijos darbą nukeipta veikla.

Paviešintas dokumentas atskleidžia faktą, kad Atviros visuomenės fondas dalyvauja formuojant ES migracijos politiką.

Dokumento autoriai giriasi, kad finansuoja Migracijos politikos institutą (MPI), tvirtindami, kad jų pinigai ir finansavimas leido jam būti labiau nepriklausomam nuo vyriausybės. MPI tiesiogiai patarinėja ES migracijos politikos ir BVP klausimais. Sorošo fondas davė jiems 2015 metais 2,2 milijonus dolerių.

Antra atskleista tema - migracijos krizė, kuri autorių nuomone gali būti pagrindu, kad pritraukti dar daugiau pinigų iš donorų. Pinigai turi būti nukreipti migrantų teisių gynimui, bus siekiama neleisti taikyti griežtų priemonių pasienio kontrolėje, mažinti migrantų sulaikymus ir deportacijas.“

Deportacija migrantų iš Vokietijos tapo aktualiu klausimu, nes vyriausybei tampa vis sunkiau migrantus perkelti atgal į tėvynę. Kai kurios Šiaurės Afrikos šalys atsisakė priimti atgal savo piliečius, ir tai vokiečių mokesčių mokėtojams kainuoja dešimtis tūkstančių eurų.

Sorošininkai skaito, kad dabartinė migracijos krizė tai ne vienkartinė priemonė, bet tai „nauja norma“ Europai. Dokumente kalbama apie būtinybę kovoti su „radikaliomis dešiniosiomis partijomis“, tokiomis, kaip Vokietijos partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), Austrijos laisvės partija (FPOe), kurios turi gerus šansus artėjančiuose rinkimuose. Kovai su „populistinės dešinės partijomis“ ši organizacija per pastaruosius kelis metus skyrė milijonus dolerių.

Sorošo finansuojamos programos, kaip vėžio metastazės apraizgė Europos kūną. Tai akivaizdžiai parodė DC leaks paviešinti dokumentai. Rotšildų agentas Sorošas finansuoja griaunamą veiklą, nukreiptą prieš Europos valstybes ir jų visuomenes. Šis blogis turi būti išrautas su šaknimis iš Lietuvos politikos ir visuomenės gyvenimo.