Europietiškas humanizmas – kruvinas svetingumas

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/europietisk... 2016-12-21 08:07:56, skaitė 1964, komentavo 0

Europietiškas humanizmas – kruvinas svetingumas

Kalba eis apie tai, kaip europiečiai stabdo nelegalią emigraciją. Nes šiais metais dar beveik 350 000 žmonių visgi pateko į Europą jūros keliu, ir pagrindiniai kanalai – tai Graikijos salos, kur per Turkijos sieną atėjo maždaug 170 000 žmonių ir maždaug tiek pat per Libiją ir Italiją. Įdomiais duomenimis šia tema pasidalino Artimųjų Rytų institutas, atskleidęs informaciją apie Briuselio užkulisinę politiką.

Europa priėmė genialų sprendimą stabdyti pabėgėlius Sudano teritorijoje. Nes būtent per Sudaną eina srautas į Libiją, o ten visi kariauja prieš visus ir nieko neįmanoma nei sustabdyti, nei organizuoti.

Dėl to beveik pusę metų chorvatų kilmės eurokomisaras sėdėjo Sudane ir tarėsi dėl to, kaip reikia veikti. Rezultate dviem pervedimais iškeliavo 140 mln eurų valstybei, kuriai ta pati Europa įvedė ekonomines sankcijas. Valstybei, kuri apkaltinta genocidu, ir Omaras al Baširas išties dėl to kaltas. Kokiu tikslu išsiųsti pinigai?

Sudano valdžia naikins migrantus – būtent už tai jai užmokėjo ES. Ir būtent tai jau vyksta.

Europos užsakymą masiškai žudyti migrantus vykdo labai įdomi struktūra, kurios pavadinimas „Džindživitas“ – tai tie patys „raiti šėtonai“, kurie išskerdė Darfūre apie 6000 žmonių.

Žmonės, kurie vadovavo šiam genocidui, dėl kurio Sudanui buvo įvestos sankcijos, dabar yra pasamdyti europiečių, kad naikintų migrantus „tolimose ES prieigose“, t.y. Šiaurės Afrikos teritorijoje.

Rusija šiuo metu pati Sirijoje naikina teroristus tolimose Rusijos prieigose, kad tie neateitų į Rusijos teritoriją, o Europa pasamdė genocidu kaltinamus žmones, kad tie naikintų taikius gyventojus, kurie bėga nuo karo. Štai toks skirtumas tarp „barbarų“ rusų ir „civilizuotos“ Europos.

Apiforminta visa tai, kaip ir priklauso, labai gražiai. Pasirašytas susitarimas (su tuo pačiu al Baširu), kuris kaltas dėl genocido ir prieš kurio vyriausybę paskelbtos sankcijos) dėl to, kad Sudane turi būti pastatytos filtracijos stovyklos ir šiuo metu jau netgi atsiskaityta, kad stovyklos pastatytos, ir kad jose laikoma net 300 pabėgėlių. Tik stovyklų adresų kažkodėl nėra ir niekas nežino, kur užkasė tuos pabėgėlius, kuriuos „laiko stovyklose“ Sudano galvažudžiai.

Europai tai visiškai normalu. Kalba juk eina apie čiabuvius, apie spalvotuosius, kuriuos europiečiai šimtus metų kolonizavo, naikino, nuodijo Australijoje apnuodytais miltais – visiškai tradicinis, galima sakyti – klasikinis europietiškas genocidas. Ko čia stebėtis dėl Sudano, jei patys europiečiai genocidą ir išrado?

Ir štai Rusija apkrauta sankcijomis, su ja dirbti draudžiama – iškart prasidės problemos, jei kas pabandys. O pasamdyti už 140 milijonų eurų al Baširą, kurį Tarptautinis teismas oficialiai pripažino kaltu dėl genocido – šitą mes galime. Jokių problemų europiečių verslui tai nesukėlė. Ir niekas nesiruošia to aptarinėti, niekas nekaltina ES vadovų tuo, kad jie finansuoja tarptautinius nusikaltėlius, oficialiai jiems moka. Jokių problemų.

Ir tai labai geras pavyzdys, kaip Europoje suprantama „humaniška“ politika ir „atviros durys migracijai“.

Vietoje to, kad pripažintų, jok Europa neatlaikys tiek pabėgėlių ir pakeistų savo įstatymus, Briuselis palieka situaciją nepakeistą, o problemą sprendžią slapta papirkdamas galvažudžius, kurie masiškai skers taikius gyventojus pačios Afrikos teritorijoje.

ES piliečiai tuo pat metu reikalauja: pakeiskime savo migracijos įstatymus, uždarykime tuos šliuzus, per kuriuos plūsta pabėgėlių srautas. Tačiau valdžia jiems atsako, kad tai nehumaniška ir prieštarauja europietiškiems principams. O štai genocido finansavimas ir pabėgėlių naikinimas trečiųjų šalių teritorijose – toks dalykas visiškai atitinka europietiškus principus ir europietišką humanizmo supratimą.

Tai mėgstamiausia Vakarų praktika – pasamdyti kokį nors „šėtoną“, kuris padarys už juos purviną darbą. Tai ir yra tasai mūsų naujasis nuostabusis pasaulis, kuriame liberalizmas ir barbariškumas ne tik neprieštarauja vienas kitam, o yra visiškai natūralūs sąjungininkai, kurie labai vaisingai bendradarbiauja abiem pusėms naudingais pagrindais.

Vakarai sukūrė ir finansavo al Kaidą, paskui Islamo Valstybę, dabar jie finansuoja žudynes Sudane, kurias vykdo vietiniai Hitleriai ir Himleriai.

Ir tai visiškai tipiškas elgesys europiečiams – taip jie daro ne pirmą šimtmetį, per visą savo istoriją.

Taip jie veikia ir šiandien, ir jokia tarptautinė teisė, jokie humanizmai, žmogaus teisės jiems netrukdo, kaip ir anksčiau niekada netrukdė. Jie kaip visada naikina žmones ištisomis tautomis, o „laukine“ ir „barbariška“ galiausiai būna išvadinama Rusija.