Jeigu patriarchas Landsbergis nebūt sugriovęs TSRS...

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-01-25 23:34:03, skaitė 2464, komentavo 0

Jeigu patriarchas Landsbergis nebūt sugriovęs TSRS...

Tautiečiai mėgsta papasakoti kaip Lietuva gyventų jei ji nebūtų atsidūrusi TSRS "okupacijoje". Galiu pavariantinti kaip šiandien Lietuva atrodytų jei ji vis dar būtų TSRS?

Įdomu? Tada skaitom laikinam komentinam. Ir pamajakinam LDIENĄ feisbūkuose... Ačiū ir Ačių!

ATVERČIAM KORTAS:

Dalia Grybauskaitė - TSKP Vilniaus partinės mokyklos vedėja.

Linas Linkevičius - Kauno miesto komjaunimo sekretorius, Lietuvos Lenino Komunistinio Jaunimo Sajungo Centrinio Komiteto Sekretorius.

Zenonas Vaigauskas - nuo 1978 Lietuvos Lenino Komunistinio Jaunimo Centro Komiteto sekretoriate. Vilniaus Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Aukštosios Partinės mokyklos klausytojas. Nuo 1988 metų Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komiteto aspirantas.

Šarūnas Birutis - 1986-1991 m. dirbo organizacinį, finansų – kontrolės, vadovaujamą darbą Kauno miesto komitete bei tuometiniame Lietuvos komjaunimo centro komitete, Lietuvos jaunimo forume.

Va, Savukynas gudresnis - jo biografija Wikipedijoje prasideda nuo 2003 metų - neprisikabinsi. Nors jį išduoda komjaunuoliškas entuziazmas.

Dabar pafantazuojam apie šitų kompartijos funkcionierių biografijas jei nebūtų įvykus perestroika.

Na, jei TSRS profesorius Landsbergis nebūtų kaip koks cunamis sugriovęs TSRS imperijos... Pavarom?

Ir kas gi jie būtų šiandien? Gal jie būtų įžymūs pasaulinio lygio disidentai - areštuoti, nuteisti ir ištremti į Igarką už socialistinės santvarkos griovimą, antikonstitucinių organizacijų organizavimą ir ginkluotą pasipriešinimą sovietiniam režimui? Jų vardais būtų pavadinti skverai Londone ir aikštės Wašingtone...

Ar jie būtų lipę TSRS Komunistų partijos karjeros laiptais ir šiandien jie vadovautų Lietuvos komunistų partijai? Ir tremtų į Igarką disidentus. Ir jie būtų Tarybų Sąjungos aukščiausio lygio veikėjai?

Įsivaizduokit 2017 metai. Vyksta XXXIII TSRS Komunistų partijos suvažiavimas. Kalba sako TSRS Komunistų Partijos generalinė sekretorė Dalia Grybauskaitė. Kremliaus Kolonų salėje delegatai pradeda ploti. Kameros rodo jų džiaugsmingus veidus. Audringi plojimai pereina į ovacijas... Ovacijos į audringas ovacijas.

Salėje kunkuliuoja jausmų ir emocijų audros... Linkevičius pradeda raudoti... Vaigauskas ekstazėje klaupiasi ir kelia rankas į dangų... Tiksliau link Kremliaus bokštų raudonųjų žvaigždžių... Savukynas viska fiksuoja į SONY videokamerą. Parvažiavęs į Vilnių pirmiausia įrašus parodys savo vaikams. O jau po to Pumprickaitė parodys 20 valandą per LRT "Panoramą" paprastiems nepartiniams mirtingiesiems.

Lietuva džiūgaus. Lietuvos dukra vadovauja vienai iš didžiausių Pasaulio partijų.

O ką manote jūs? Koks variantas jums atrodo realistiškesnis?