Natūrali liberalizmo baigtis

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Nėra ko slėpti – daugelis iš mūsų, kurie subrendome ir suaugome tuo sunkiu tarybų sąjungos griuvimo ir postsovietiniu laikotarpiu – persirgome liberalizmo liga. Po apsunkusio ir nupušusio marksizmo su jo marazman puolusiu iljičium II ir kitais pusgyviais „dievukais“ – bet kokios formos liberalioji vakarų politikos santvarka mums atrodė labai patraukli. Bet kokia politinė santvarka galėjusi pakeisti totalų nesibaigiantį deficitą, kai negalima buvo įsigyti nieko nuo tualetinio popieriaus iki automobilio – mums atrodė revoliucinė.

 Laimei ankstyvasis liberalizmas pakeitęs suakmenėjusį marksizmą be prostitucijos, nusikalstamumo augimo ir demografinių problemų atnešė į mūsų postsovietinę plotmę ir visai naujų arba senai užmirštų idėjų. Tai yra visame pasaulyje, kad ir vakuumo sąlygomis egzistuojančios – ,bet nepraradusios savo vertės nacionalsocializmo ir nacionalizmo idėjos.

 Būkim teisingi – liberalizmas,(visai to nenorėdamas) atvėrė kelią toms ideologijoms, kurios po antrojo pasaulinio karo buvo užspeistos į kampą ir su paskutiniais to karo šūviais nugrimzdo giliai į pogrindį, bet neprarasdamos vilties laukė savo valandos, kuri atrodo vis labiau artėja.

 Kodėl reikia teisinti ir objektyviai vertinti nacionalsocialistinę politikos kryptį? Kodėl būtent dabar ultradešinioji politika pasidarė tokia svarbi? O gi todėl, kad liberalizmas yra pasmerktas. Todėl, kad jis neįvykdė pagrindinės sąlygos keliamos bet kokiai politinei santvarkai. T.y. ne tai, kad nepagerino, bet ir neišsaugojo tų valstybių, kurios jį prisiėmė kaip bazinį politikos vektorių. Liberalizmas galima sakyti fiziškai naikina jį prisiėmusias valstybes arba tiksliau naikina nacijas.

 Prancūzija viena iš pirmųjų Europoje valstybių, kuri dar Lui-Filipo laikais pasirinko liberalizmą kaip bazinę politikos kryptį. Šiuo metu Prancūzija neturi jokios realios politinės ar karinės galios. Jos gyventojai virto kažkokiu arabų ir negrų mišiniu. Tikrieji šios šalies gyventojai be mūšio užleidžia agresyviems emigrantams vis didesnes ir didesnes teritorijas ir arti ta diena (demografų paskaičiavimu tai bus 2019 arba 2021 metais) kai prancūzai taps savo valstybėje mažuma. Ko pasekoje Prancūzija baigs savo egzistavimą – kaip prancūzų valstybė; gal būt geografiškai tai ir bus „Prancūzija“, bet etiškai tai bus tik Alžyro-Senegalas  Europos kontinente. Taip ir pasibaigs kažkada didingos ir garsios tautos egzistavimas.

 Ryt, poryt toks pat likimas laukia Anglijos, Vokietijos, Italijos – valstybių, kurios stojo į liberalizmo kelią po II pasaulinio karo.

 Apie tai, kad liberalizmas yra bevaisis ir pasmerktas savidestrukcijai žinojo dar egzistencialistas Nikolajus Berdiajevas,  kuris rašė:“ Rasiniai ir nacionaliniai instinktai 20 amžiuje pasirodė esą stipresni už socialinius ir klasinius instinktus... Rasių kovos, nacionalinių interesų kovos, imperijų kovos dėl dominavimo – pasirodė esančios svarbesnės už klasių kovas.“

 O šiomis dienomis, tai pastebi jau beveik kiekvienas iš mūsų, kuris nusiėmė rožinius liberalizmo akinius.

 Globalizacija kaip ekonominis procesas, ekumenizmas kaip pasaulėžiūra ir liberalizmas kaip ideologija, turėdamos ekonominių išteklių ir žmonių skaičiaus persvarą sugebėjo 1945 metais nugalėti vokiečių nacionalsocialistus ir pavertė Vokietiją de-fakto JAV kolonija, kurioje įtvirtino savo okupacinę kariuomenę ir iš kur už jūrų marių išvežė aukso atsargas. Bet 1933-39 metų Vokietija buvo tik pirmoji nacionalsocializmo kregždutė, nes ši ideologija yra idėja, o idėjos kaip žinome nemiršta.

 

 „Fašizmas nepateisina demokratijoje absurdiško melo apie tariamą politinę lygybę, kolektyvinės netvarkos įpročio ir mito apie laimę nešančią nežabotą progresą. Bet jeigu mes bandytume demokratiją suprasti kiek kitaip t.y. nevaryti tautos į valstybės užkampius, tai šių eilučių autorius gali fašizmą apibūdinti taip :“ organizuota, centralizuota, autoritarinė demokratija“. – Benito Mussolini.

 

 Nacionalsocializmas neskirsto nacijos į klases ir socialines grupes turinčias skirtingus interesus ir tikslus – kaip, kad daro liberalizmas ir todėl nacionalsocializmas gali išnaudoti visas nacijos jėgas išvengiant entropijos, kuri dažnai atsiranda tarp skirtingų klasių ir socialinių grupių. Todėl visas jėgas galima sutelkti naujos valstybės ir visuomenės kūrimui.

 Liberalizmo kaip ideologijos skirstančios visuomenę į klases, o visuomenę į individus absurdiškumą netiesiogiai nuspėjo dar Jėzus Kristus sakydamas :“ Susiskaldžiusi karalystė išsilaikyti negali; jei šeima yra susiskaldžiusi ji netrukus iširs. Ar gali miestas atlaikyti apgultį jeigu jis yra nevieningas? „ (Mato Evangelija)

 Ir vis akivaizdžiau, tai matosi šiomis dienomis, kai liberalizmo pagimdytas gedonizmas su savo seksualine anarchija – griauna šeimos ir santuokos institutą, neigia būtinybę moteriai gimdyti vaikus, o vyrams mokėti elgtis su ginklu, kad galėtų reikalui esant ginti savo tautą ir tėvynę. Liberalizmas paverčia žmogų ekonominiu gyvuliu, užgoždamas natūralią žmogaus prigimtį.

 Liberalizmas užkerta kelią tapti rasinių ir nacionalinių ypatybių nešėju, savo nacijos ir prigimties dalimi ir tuo pačiu smukdo naciją iki nuolat kramsnojančios vartotojų bandos lygio, kurie telaukia tik naujų prekių ir nuolaidų. Tokiu būdu žmonės tampa tik įrankiu nešančiu didelėms monopolijoms pelną.

 Taigi, liberalioji santvarka eina savidestrukcijos keliu – tai tampa aišku kiekvienam iš mūsų. Jos istorija prasidėjusi pieš Prancūzijos buržuazinę revoliuciją eina į pabaigą, kurią vainikuos tik didelis „šnipštas“.

 Kaip kalbėjo Itališkojo fašizmo vadas Benito Mussolini :“ Mes atstovaujame naują pradžią pasaulyje, mes atstovaujame švarią, kategorišką ir galutinę antitezę demokratijos, plutokratijos ir masonų pasauliui gyvuojančiam nuo 1789 metų.“

 Šiandien mes pradedame naują istorijos etapą – stovėdami ant iš svaigulio neišbridusio liberalizmo griuvėsių.

 Kaip numatydamas būsimus įvykius ir žinodamas, kad kova nesibaigs Adolfas Hitleris 1945 metais balandžio 30 dieną savo politiniame testamente palinkėjo „ Tegul jie būna tvirti, bet niekada neteisingi, tegul jie niekada nesivadovauja baime ir tegul visada nacijos garbę laiko pačiu svarbiausiu dalyku žemėje.“

Įvertink straipsnį: +15 -3
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

6 | 2017-08-23 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
7 | 2017-08-23 | Kaimynai | +0 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-23 | Lietuva | +0 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
6 | 2017-08-23 | Kaimynai | +1 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-23 | Kaimynai | +1 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
234 | 2017-08-22 | Pasaulis | +8 -1
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
263 | 2017-08-22 | Pasaulis | +8 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
56 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
64 | 2017-08-22 | Lietuva | +1 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
55 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
38 | 2017-08-22 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-22 | Lietuva | +9 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
186 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
405 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
202 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851