Baudžiamoji atsakomybė už melagingą pranešimą apie Valstybei gręsianti pavojų

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Baudžiamoji atsakomybė už melagingą pranešimą apie Valstybei gręsianti pavojų


          Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Nauja redakcija
 
                                    285A straipsnis.    
Melagingas pranešimas apie visuomenei gręsianti karo pavojų ar Lietuvos okupaciją

 

 Tas, kas melagingai praneše ar paskleide žinią apie visuomenei ar valstybei
 gręsianti pavojų arba karo grėsmę ar okupaciją bus baudžiamas viešaisiais
darbais arba bauda arba areštu arba(ir) laisvės apribojimu, arba laisvės
atėmimu iki vienerių metų. Sprendimas bausti priimamas prabėgus šešiems
mėnesiams nuo pranešimo apie pavojų ir jam nepasitvirtinus.

      Jeigu dėl to pranešimo kils žmonių sumaištis ar bus sutrikdyta
civilių piliecių rimtis- grės bauda, laisvės apribojimas arba laisvės
atėmimas iki dviejų metų. Žiniasklaidos priemonė platinusi melagingą žinią
yra baudžiama bauda arba veiklos sustabdymu 3 mėnesiams. Už melagingą
pranešimą apie Valstybei gręsianti karo ar okupacijos pavojų -Prezidentei
 ir Seimo nariams be Baudžiamojo kodekso straipsnio taikoma  apkalta.
 Jei karu ar okupacija gąsdina Karo ministras ar generalinio štabo
generolai ar VSD žvalgybininkai - pranešimui nepasitvirtinus jie atleidžiami iš
tarnybos per 24 valandas be socialinių išmokų  ir nesuteikiant jokių socialinių garantijų
be teisės dirbti Valstybės institucijose 75 metus.
 Įsiteisėjus teismo spręndimui nusikaltusiųjų pareigūnų pavardės skelbiamos
Valstybės žiniose per ėLėRTė Panoramoje ir per ŽiniųRadiją.
 
      Visiems užsienio piliečiams Melagingai pranešusiems apie
Lietuvai gręsianti karo ar okupacijos pavojų neatsižvelgiant į jų pareigas
 taikoma diplomatine ,,Persona non grata,, kvalifikacija. Su tokiu užsieniečiu
draudžiama bendrauti Lietuvos Valstybės pareigūnams bet kokia forma.
Sulaikius tokius piliečius  Lietuvoje taikoma baudžiamoji atsakomybė ir
teismo nutartis priimama per 48 valandas taikant realias laisvės atėmimo bausmes.
/////
  Štai toki komentarą parašiau po Karo propagandisto Saldžiūno straipsniu Delfyje.
Reitinguojant skaitytojams komentaras iš 1700 komentarų užėmė garbingą antrą vietą.
Komentaras į temą. Komentaras nieko nešmeižia neneigia neskatina ir neragina.
Ir koks komentaro likimas? Komentaras buvo ištrintas o mano YPajus užblokuotas
nebeleidžiant delfyje rašyti komentarų...
   Apie ką Karo propagandisto Saldžiūno straipsnis ,,Nelegalus V. Putino vizitas
priminė dvi pamokas: jas Europa pradeda suvokti tik po 9 metų,,?
  Nu keletas citatų padės susivoGti:
  1--- 2009 metais ES užsakyto ir Šveicarijos diplomatės Heidi Tagliavini tyrimo
išvados atskleidė, kad „karas prasidėjo po to, kai Gruzija pradėjo didelio masto
karinę operaciją Cchinvalyje ir jo apylinkėse“, tai tebuvo fakto konstatavimas,
nereiškiantis, jog būtent Gruzija yra atsakinga už konfliktą.
  2---„artilerijos ataka rugpjūčio 8-osios naktį tebuvo ilgo įtampos, provokacijų
ir incidentų laikotarpio kulminacija,
  3--- Netvarkinga, prastai vadovaujama ir aprūpinta, korupcijos vėžio kamuojama
neorganizuota minia, mesta į kruvino karo mėsmalę – tokį įspūdį galėjo susidaryti
Vakarų šalys apie Rusijos armiją
  4--- Sausumos kariams trūko gero vadovavimo ir ryšio priemonių – Rusijos karinėje
vadovybėje tvyrojo chaosas
  5--- geriausi rusų kariai atrodė apgailėtinai – apdriskę, skirtingomis uniformomis
bei civiliniu apavu išsiskyrę desantininkai

      Jei Rusija ruošėsi karui su Gruzija kodėl Rusijos kariuomenė buvo netvarkinga
prastai aprūpinta be vadovavimo ir ryšio priemonių apdriskę skirtingomis uniformomis?
      Šveicarijos diplomatės tyrimas Karo propagandistui nė motais jog artilerijos
ataką pradėjo Saakašvilis? Saldžiūnai? Alio alio.
     Tiek to. Saldžiūnas rašo ir už tai jis gauna pinigus. Algą. Ant Saldžiūno
kaip ir nėra ko pykti. Tai jo darbas ir jis jį dirba.
     Bet Delfis?
     Ką sako Konstitucija apie ŽODŽIO LAISVĘ? 25 straipsnis:
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją
bei idėjas.Laisve reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informacija
negali buti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu,...
   Pagal kokį įstatymą Delfio komentarų moderatorius Karolis Jonutis ištrynė
mano komentarą užblokavo mano YPajų taip ribodamas mano laivę reikšti įsitikinimus
bei skleisti informaciją? Ką apie tai galvoja ,,žurnalistų,, Sąjungos pirmininkas
Radzevičius? Radzevičius nieko negalvoja. Jis yra sistemos klapčiukas. Sraigtelis.
   Komentarų valymas yra įrodymas, jog Delfis yra propagandinis šaltinis. Ištrindami
,,netokius,, komentarus ir palikdami tik palankius sistemai ir valdžiagyviams jie
patys tai ir įrodo. Įrodo jog yra baudžiauninkai nedrįstantys supykdyti PONIOS.
  Kaip parašyti geriausia komentarą? Komentaras žinoma turi būti tikrai vertas.
Antra sąlyga yra rašymo laikas. Komentaras turi būti parašytas vienas iš pirmųjų.
Pirmame puslapyje. Toliau skaitytojai neskaito viso mėšlo komentaruose o atsiverčia
,,geriausius,, komentarus. Juos pareitinguodami.
   Džiugina tai, jog nepaisant Karo propagandisto Saldžiūno ilgamečių pastangų išplauti
smegenis - po jo ,,šiadewrais,, retinguoti ,,geriausi,, komentarai atspindi priešingą
nuomonę nei jums pasakoja Saldžiūnas. Ar tau ne apmaudu - Saldžiūnai? Kaipgi pats manai -
tavo vaikai tavim didžiuosis  ar nuleis akis kai jų draugai paklaus - tai tavo Tėvas čia
parašė tokius triedalus? Saldžiūnai- reaguok...
 P.S.- Karo propagandistų džiaugsmui nėra tokio 285A straipsnio
 P.P.S.- Ęsu patenkintas kaip livaras, nes nebeskaitau Užkalnio. Visiškai.


 Su Pagarba- Durnių Laivo Kapitonė

Įvertink straipsnį: +30 -1
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

1 | 2017-08-23 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-23 | Kaimynai | +0 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-23 | Lietuva | +0 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
6 | 2017-08-23 | Kaimynai | +0 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-23 | Kaimynai | +1 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-22 | Pasaulis | +8 -1
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
260 | 2017-08-22 | Pasaulis | +8 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
55 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
62 | 2017-08-22 | Lietuva | +1 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
55 | 2017-08-22 | Pasaulis | +0 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
38 | 2017-08-22 | Lietuva | +3 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-22 | Lietuva | +9 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
186 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
404 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
202 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851