Liberalų fiureris Šimašius kuria šturmo būrius (Sturmabteilung, SA), skirtus piliečių protestams slopinti?

Algimantas Lebionka
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

https://4.bp.blogspot.com/-rwbOMh3EQGc/WbddjUzN92I/AAAAAAAAFqw/DiwS4mppqckV3grEs3KC2JBTzg6JrPGQQCLcBGAs/s1600/jaunieji_liberalai_konservat-1024x575.jpg

Ar Vilniaus meras nėra smurto, antisemitizmo ir visuomenės susipriešinimo kiršintojas? Ar tik Vilniuje nevyksta hitlerinio fašizmo mumijos „Antifa,“ kuri yra hitlerinių Remo Šturmo būrių (Sturmabteilung, sutrumpintai SA) šių dienų analogas, gimdymas? Pastarieji Vilniau įvykiai kelia nerimą.

Lietuvos sostinėje rugsėjo mėnesį išvydome kelis Vilniaus mero surežisuotus, nes jis išdavė leidimus šiems renginiams, visuomenės kiršinimo precedentus: Rugsėjo 3 dieną „ėdančių kiaulių akciją“ ir mero padėjėjo, izraeliečio, bandymą išprovokuoti susidūrimą su badaujančiais prie Prezidentūros, o rugsėjo 10 dieną kitų dviejų renginių dalyvių supjudymą prie Seimo: vieni iš jų protestavo prieš karo kurstymą, o kiti protestavo prieš tuos protestuojančius (!) ir juos provokavo, trukdydami šiems realizuoti savo Konstitucinę teisę.

Kiauls.jpg

Po nepriklausomybės paskelbimo, mes kurį laiką gyvenome laisvoje ir demokratiškoje valstybėje, kur kiekvienas pilietis galėjo laisvai reikšti savo pažiūras ir poziciją viešoje erdvėje. Ilgainiui, kaip matome, liko vien prisiminimai.

Po Kubilio chuntos išprovokuoto incidento prie Seimo, demonstrantų sušaudymo, žmonių teisės į demonstracijas buvo susiaurintos iki komizmo, tačiau ir to Lietuvą valdantiems, de facto, liberalams buvo per maža (brazauskininkus ir landsbergistus priskiriu prie liberalų dėl jų vykdytos aiškiai liberalios politikos, ne dėl jų pavadinimų, skirtų elektorato klaidinimui).

Sostinę Vilnių jau du dešimtmečius, kaip kokios maro bacilos, apsėdo liberalai. Jų veiklos rezultatus jaučiame ne tik iš „kanalizacijos vamzdžiu“ „papuošto“ miesto, griūnančio Gedimino kalno, nugyventos miesto infrastruktūros, bjaurojamo senamiesčio. 

atsisi%25C5%25B3sti.jpg

images%2B%25281%2529.jpg

Šis, pačios šlykščiausios formos liberalizmas užnuodijo, kaip matome, ir Sostinės politinį gyvenimą, pavertė jį parodija.

photo_for_gallery_1_91159885.jpg
Šimašiaus  partijos iškrypėlis šį įžeidžiantį ženklą rodo Lietuvos valstybei, jis sako, kad Lietuvą ....

Apie kiaulių ėdimo akciją jau ne kartą rašiau (žiūr. video). Čia pirmą kartą, galimai kurstydamas antisemitizmą, pasireiškė R.Šimašiaus iš Izraelio atsikviestas smogikas (žiūr.nuotrauką), matomai, būsimas jo smogikų (SA) dalinio vadas, toks šiandieninis Hitlerio bendražygio Ernsto Remo analogas?

daukanto-aikste-palapines-1024x664.jpgremigijaus-simasiaus-irasas-facebook-del-naujojo-patarejo-55ed675d383c7.jpg

Rugsėjo 10 dieną į kovą su liberalams neįtinkančiais demonstrantais buvo mestos dvi ortadoksalaus liberalizmo jaunimo grupės: „liberalai“ šimašistai ir liberalo anūko „konservuoti liberalai“. Jos buvo panaudotos piliečių teisių slopinimui, jų konstitucinių teisių realizacijos trukdymui. Jie veikė lygiai taip, kaip veikia vakaruose „Antifa“, liberalų-globalistų naudojama tada, kai norima sutrukdyti kitaminčiams, nesutinkantiems su jų vykdoma politika, pasinaudoti savo teisėmis.

Šių dienų fašistai „Antifa“

Vakaruose finansinis oligarchatas, jų kontroliuojamos vakarų valstybių vyriausybės, finansuoja gaujas smogikų ir teroristų - „Antifa“. Jų paskirtis - nuslopinti demokratijos likučius Vakarų valstybėse. Tai tie patys Hitlerio rudmarškiniai, tik pervadinti kitu vardu, maskavimo tikslu.

Vilniuje šimašistai kol kas dar tik pastoję fašizmu. Tos „ėdančios kiaulės“ ir liberalų triukšmaujantis jaunimas tai tik fašistinio monstro užuomazga, jo embrionas. Neabejoju, kad šimašistai ji išnešios ir pagimdys tikrus didžiausius Vakarų pasaulio fašistus - „Antifa“.

Štai ką apie Vakaruose veikiančią fašistinę antifa rašo Vokietijos-Izraelio publicistas Olegas Veksleris straipsnyje „Sunkus žydiškos ANTIFA likimas“: „Ar gali būti kas nors, kas būtų debiliškesnio ir šlykštesnio už Antifa, tai yra fašistus, vadinančius save antifašistais? Įsivaizduokite, taip! Tai žydiška Antifa iš Berlyno.“

Profesorius Guy Milliere rašo: Teroro aktas Barselonoje sulaukė tokios pačios reakcijos, kaip ir visi dideli teroro aktai Europoje: ašaros, maldos, gėlės, žvakės, pliušiniai meškučiai, ir patikinimai, kad „islamas reiškia taiką“. Kada žmonės susirinko, kad pareikalauti griežtesnių priemonių prieš islamo poveikį kontinente, jie susidūrė su „antifašistų“ mitingu.

Straipsnyje „Antifa – Vokietijoje atgaivinta hitlerinio fašizmo mumija“, paskelbtame vokiečių portale Pi-news rašoma: „...Diuisburge buvo nuniokotas su Vokietijos islamizacija kovojančios organizacijos PEGIDA vadovo būstas, jo automobilis. Antrą valandą nakties per išdaužtą langą į butą buvo įmesti dažai, užlieję visą virtuvę, buvo padegtas prie namų stovėjęs automobilis. Įtariama, kad tai Antifa darbas.

Šiuo metu Vokietijai didžiausia grėsmė kyla iš islamo fundamentalistų, organizavusių šioje šalyje seriją kruvinų teroro aktų. Antroje vietoje stovi globalistų samdomi ir globojami „Antifa“ teroristai, dažniausiai niokojantys turtą ir žalojantys žmones.

Opozicinių partijų lyderių terorizavimas – yra Angelos Merkel režimo kasdienė praktika. Vokietijos valdžia iš kultūrai skiriamų lėšų finansuoja „Antifa“ ir kitas kairiųjų ekstremistų grupuotes, o šie vandalai terorizuoja opozicijos politikus: teplioja jų namus, puldinėja gatvėse jų vaikus, šeimos narius, siuntinėja grasinimus, naikina jų turtą. Teroras tapo Angelos Merkel režimo neatskiriama dalimi. (…) Laikraštis „Bild“ išsiaiškino, kad Antifa banditai buvo finansuojami už federalinio kultūros fondo lėšas, tai yra už mokesčių mokėtojų pinigus. Jiems buvo skirta 150 000 eurų! Jų metodai: sprogimai, sumušimai, bauginimai, AfD narių asmeninių duomenų skelbimas internete su kvietimais vykdyti akcijas prie jų namų ir siekti, kad jie netektų darbo, paišyti ant jų namų svastikas, deginti automobilius, laužtis politikų butus, grobti jų turtą, daužyti stiklus partijos ofisuose, kaip ir visose patalpose, kurias jie samdo susitikimams, rakinti jų namų vartus klojimų spynomis, mušti policininkus, kurie juos gina, rengti piketus prie jų namų ir butų, statyti grabus su jų pavardėmis prieš įėjimo duris, pilti smėlį ir skaldą prie vartų ir t.t. AfD partijos valdybos narei Beatrix von Storch nuolatos grasė nužudymu, du kartus buvo sudegini jos automobiliai. Ją visą parą saugo policija. Tatjanai Fensterling, kandidatei į Drezdeno merus nuo Pegida, ne šiaip grasino, bet išklijavo mieste 300 plakatų su jos ir jos šeimos fotografija, adresu, telefono numeriu, kitais duomenimis.

2016 metais Študgarte vykęs partijos AfD auvažiavimas, kuriame buvo priimti partijos įstatai su nuostata, kad islamas nėra Vokietijos dalis ir yra nesuderinamas su Vokietijos Konstitucija, lygiai kaip ir ketinimas drausti hidžabą ir minaretų statybą, priminė karinę operaciją. Du tūkstančiai Antifa buvo apsupę salę, kur vyko suvažiavimas, puldinėjo delegatus, apspjaudė juos, mėtė akmenis ir butelius, rengė sprogimus autobane į Študgartą. Ir visa tai vyko stebint tūkstančiui ten buvusių policininkų!

Net tada, kai šie kairieji fašistai padaro didelę materialinę žalą valstybei, taip, jie demonstracijose prieš Pegida ir AfD  įprato padeginėti geležinkelio kabelius, rengti gaisrus ir dūmų užtvaras tuneliuose ir išvesti iš rikiuotės ištisus geležinkelio ruožus, jie lieka nenubausti. Prieinama ir iki pačių rimčiausių nusikaltimų: taip, du kairieji nacistai įsiveržė į Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) nario biurą ir užpuolė jį, sukeldami jam sunkius kūno sužalojimus. Vienas mušė gulintį ant grindų be sąmonės žmogų sunkiu daiktu į galvą ir tuo metu kitas visą tai filmavo ir kalbėjo nuosprendį: „Taip atrodo nuoseklus antifašizmas!”. Vėliau šį video jie patalpino tame pačiame puslapyje „Indimedia“, nei kiek nesirūpindami dėl to, kad juos gali sugauti ir pasodinti į kalėjimą. Jie žino: negali ir nepasodins, priešingai, jie vykdo purviną darbą tiems, kas juos pasiuntė, ir gali tikėtis savo užsakovų palaikymo.

Vokietijos-Izraelio publicisto Olego Vekslerio nuomone, „visas Vokietijos kairysis ekstremizmas legitimizuotas iš paties viršaus“ ir „Būtų naivu galvoti, kad poniai Merkel apie tai neraportuoja. Per metus skaičius kairiojo ekstremizmo nusikaltimų Bavarijoje ir Saksonijoje padidėjo trigubai.“

Garsus žydų-rusų publicistas Izraelis Šamiras apie liberalus ir jų kovinius „Antifa“ būrius rašo: Jie turi ir savo smogikų antifa būrius. Šis ekstremistinis judėjimas užgimė Vokietijoje. Ten jie vaikšto gatvėmis per Drezdeno bombardavimo metines su Izraelio vėliavomis ir skanduoja: „Mirtis Vokietijai! Te gyvuoja Haris-bomberis!“ (kalba eina apie britų KOP vadą, didelį Vokietijos kilininio bombardavimo mėgėją). Jie sugebėjo terorizuoti vokiečius: tereikia kam cyptelti, jie paskelbia savo priešininką nacistu ir sumuša. O jeigu jiems priešinasi, į pagalbą ateina policija. Todėl Vokietijoje pasipriešinimas masiniam migrantų antplūdžiui buvo beveik nejuntamas. Apie jį kalba virtuvėje, bet ne aikštėse.

pam.jpg
JAV liberalfašistai naikina istorinius paminklus ir tuo didžiuojasi

O dabar antifa atėjo ir į Ameriką. Veikimo principas pas juos tas pats, kaip ir Vokietijoje. Kas prieš juos – tas nacistas, arba „baltas rasistas“. Pasireiškė jie Šarlotsvilyje, pietų mieste, kur meras ir mieto taryba nusprendė nugriauti paminklą gerbiamam pietų generolui Li. Priešininkai vėl išėjo į demonstraciją. Daugelis iš jų atėjo ginkluoti: JAV leidžiama nešioti ginklą. Buvo tarp jų ir kraštutiniai dešinieji. Atvyko ir griovimo šalininkai. Iš visų JAV kraštų susirinko ir antifa, ir kiti liberalų hegemonijos šalininkai, tarp jų ir skaitlingų žydų organizacijų nariai, juk ir Šarlotsvilio meras irgi žinomas žydų liberalus veikėjas.

vamzdys-vytis-alkas-lt-koliazas-300x219.jpg
Šimašius uždraudė statyti Vyties paminklą Vilniuje, nes jis vis vien nugriaus visus paminklus, paliks tik vamzdžius. Jis seka JAV liberalfašistų pėdomis, kurie naikina visą paveldą.

Reikalas pasibaigė muštynėmis ir užvažiavimu ant minios, viena moteris žuvo. Laikraščiai sukėlė riksmą: nacistai skriaudžia žydus. Ir bendrai, Pietūs – rasistai, „baltųjų privilegijų“ šalininkai, ir turi būti numalšinti. O paminklai, pastatyti Konfederacijos karių garbei, - nugriauti.“

Nenoriu būti blogu pranašu, bet man atrodo, kad Vilniaus meras kuria hitlerius fašistų Sturmabteilung-SA būrius - „Antifa“, skirtus kitaminčiams slopinti, trukdyti jiems realizuoti savo konstitucines teises, o jiems formuoti jis išsikvietė iš užsienio naują Ernstą Remą?

Antifa – tai hitlerinio fašizmo klonas, globalistų Vokietijoje atgaivinta hitlerinio fašizmo mumija, negalima leisti, kad nauju pavidalu ji atgimtų ir paplistų Lietuvoje.

i1t3ri356442.jpg
Remigijus Šimašius jo subjauroto Vilniaus fone

Šaltiniai:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/01/antifa-vokietijoje-atgaivinta.html

http://lebionka.blogspot.lt/2017/05/sunkus-zydiskos-atifa-likimas.html

https://lebionka.blogspot.lt/2017/09/guy-milliere-islamiska-europos-ateitis.html

http://lebionka.blogspot.lt/2017/08/kova-su-hegemonija.html

https://lebionka.blogspot.lt/2017/09/vilniaus-mero-patarejas-kirsinimui-ir.html


Įvertink straipsnį: 9   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 1

1. Laurynas
2017-09-12 23:51:45
+0 -0

Visi darniu žingsiniu į šimašoidinio hitlerjugendo gretas pirmyn, marš!
VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI

KomentaraiNaujausi 15 straipsnių

9 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0 | 1
Vytautas Landsbergis
Anuomet po Kovo 11-osios, kai patyrėm pirmą blokadą, tūli kolegos signatarai suskubo važinėti į tautą vis aiškindami, kad Aukščiausiosios Tarybos (Aukščiausiojo Sovieto – red. pastaba) pirmininkas sėdi užsidaręs saugiuose apartamentuose ir šaukštais kabina juodą ikrą, užsigerdamas šampanu. Jie mat liudininkai tiesiog iš įvykio vietos. Pranešdavo man kiti apie tokius susitikimus, dar turiu iškarpų iš rajonų spaudos. Skaityti toliau...
6 | 2017-09-19 | Smagumai | +1 -0 | 1
Alkas.lt
Gediminas Žilys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr. Žinomas Lietuvos muzikantas, vienas grupės „Atalyja“ lyderių, lietuvių liaudies dainų ir senosios lietuvių kultūros puoselėtojas Gediminas Žilys vos prieš keletą dienų išleido solinį savo dainų albumą „Dievaitavimai“, kuriame surinktos vien tik apeiginės, sakralinės, senąja Lietuva dvelkiančios giesmės, skirtos žmogaus gimimui, iniciacijai, vestuvėms, mirčiai, pirmajam metų jaunam mėnuliui – Dievo Kumeliukui, Saulei, Laimai, Giltinei pagarbinti… Šia proga kalbamės su menininku apie nacionalinę lietuvių kultūrą, lietuvybės dvasią ir lietuvių lia Skaityti toliau...
10 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0 | 1
SputnikNews.lt
Lietuvos kelių policijos nuosavybėn perduoti 12 naujų Audi A6 automobilių, kurie patruliuos magistraliniuose keliuose VILNIUS, rugsėjo 19 — Sputnik. Policijos departamentas nuomos būdu įsigijo 12 naujų automobilių AUDI A6, kurie perduoti Lietuvos kelių policijos tarnybai, praneša departamento spaudos tarnyba.  Šie automobiliai skirti patruliuoti magistraliniuose keliuose bei lydėti labai svarbius asmenis ir jų vadovaujamas oficialias delegacijas. Skaityti toliau...
8 | 2017-09-19 | Smagumai | +0 -0
SputnikNews.lt
Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną (rugsėjo 10-ąją) Lietuva eilinį kartą pasitiks užimdama lyderės poziciją pasaulio reitinge pagal savižudybių skaičių — Sveika, Irma. Ruoškis maratonui. Užregistravau mus abi dalyvauti Vilniaus maratone artimiausią sekmadienį. Nėr čia ko savaitgaliais sėdėt namuose ir apraudoti sunkią dalią. Vienas mano draugas va šitaip liūdėjo, kol kartą pakėlė ranką prieš save… — Dėkui, Regina, už rūpestį. Bet kol kas esu sveikos psichikos. Nesijaudink! Mano gyvenime dar ne taip blogai viskas, kad kiltų noras savo noru su juo atsisveikinti. Skaityti toliau...
14 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0 | 1
Risi TV
Какова реакция США и стран Запада на события в Иракском Курдистане? К каким последствиям может привести назначенный на 25 сентября референдум? Ответы на эти вопросы в комментарии эксперта РИСИ Игоря Боровкова «К чему приведет курдский референдум в Ираке». Skaityti toliau...
20 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -2 | 2
A. Aleksandravičius
Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO), rengdama karines pratybas Baltijos šalyse ir Lenkijoje, aiškiai praneša, kad treniruojasi apginti nuo Rusijos Suvalkų koridorių, o Maskva, nors dar prieš mėnesį privalėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai atskleisti didelio masto manevrų prie NATO rytinių sienų tikslus, slepia tikruosius savo kėslus. Ar iki rugsėjo 20 dienos Baltarusijoje ir Karaliaučiuje vyksiančios pratybos „Vakarai 2017“ (Zapad 2017) skirtos „vidaus vartojimui“ – padidinti Rusijos prezidento Vladimiro Putino reitingus, nes šios šalies ekonomika smarkiai šlubuoja? Skaityti toliau...
19 | 2017-09-19 | Lietuva | +1 -0
Rasa Kalinauskaitė
Vadinamąjį „visuomeninį transliuotoją“ LRT, kuriam retsykiais (bet gana sistemingai) pasitaiko nelabai sąžiningais metodais proteguoti privačius statybinius interesus, tenkinamus naikinant kultūros paveldą, ištiko dar viena šios rūšies nesėkmė: LRT nutylėjo, ką poetas Tomas Venclova pasakė Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, atsakydamas į jo sveikinimą Vilniaus rotušėje. Vilniaus savivaldybės svetainėje paskelbta žinutė, kurioje apie T. Venclovos žodžius merui taip pat net neužsiminta. Skaityti toliau...
33 | 2017-09-19 | Lietuva | +2 -0 | 1
Vladimiras Matvejevas
Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis savo tautiečiams apibrėžė ryškias valstybės militarizacijos perspektyvas, 14-15 metų merginas paragino morališkai ruoštis tarnybai armijoje Krašto apsaugos ministerija, vyriausybė ir Lietuvos prezidentė, skatinantys tautiečius patriotiškiems jausmams, faktiškai parodė savo bejėgiškumą. Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis prisikalbėjo iki to, kad viešai pripažino šauktinių trūkumą Lietuvoje. Ją Karoblis ketina likviduoti dailiųjų lyties atstovių kvietimu į privalomąją karo tarnybą pagal Izraelio pavyzdį, kur ją atlieka visos merginos. Skaityti toliau...
31 | 2017-09-19 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Nobelio premija jo komiteto šiandien devalvuota iki Šniobelio premijos lygio ir tapo pasityčiojimo iš pasaulio visuomenės ir sveiko proto įrankiu. Pasityčiojimas tęsiasi: 2018 metų Nobelio premijai ruošiamasi nominuoti Viduržemio jūros kontrabandistus, kurie pelnosi veždami į Europą nelegalus iš Afrikos ir naikina Europą. Tarptautinis komitetas, įkurtas Italijoje, ruošiasi iškelti į pretendentus 2018 metų Nobelio premijai NVO, kurios jau kelis metus Viduržemio jūroje užsiima afrikiečių, nelegalių migrantų, ES sienų ir įstatymų pažeidėjų, kontrabanda į Europą. Skaityti toliau...
63 | 2017-09-19 | Lietuva | +4 -0
Andrius Petrinis
Žinomas Lietuvos krepšinio specialistas Tomas Pačėsas staiga tapo "Rusijos agentu". Kaltinimų logika pritrenkia ir rodo, kad rusofobijos liga Lietuvoje progresuoja Viskas prasidėjo nuo to, kad buvęs krepšininkas ir pripažintas šios sporto šakos ekspertas Pačėsas leido sau viešai pareikšti, kad šių metų Europos krepšinio čempionate žaidusios  Graikijos rinktinės treneris yra nevertas savo posto ir buvo paskirtas į jį dėl neaiškių priežasčių. Iš pirmo žvilgsnio, kiek įžeidžiantis, bet iš esmės išskirtinio dėmesio nevertas pastebėjimas. Tačiau jis netikėtai įgavo politinį atspalvį. Skaityti toliau...
83 | 2017-09-19 | Pasaulis | +2 -0 | 1
Ramūnas Alaunis
Apie 950 metus Gruzijos monarchija aneksavo Abchazijos karalystę. 16 amžiuje, po to, kai iširo Gruzijos karalystė, vėl iškilo nepriklausoma Abchazijos kunigaikštystė. 1570 metais Abchazijos kunigaikštystė buvo okupuota Otomanų imperijos (dabartinės Turkijos). 1864 metais po Rusijos – Otomanų imperijos karo Abchazija atiteko Rusijos imperijai, kaip specialusis karinis regionas – Rusijos buferinė zona. Skaityti toliau...
78 | 2017-09-19 | Pasaulis | +6 -0
Blogeris Zeppelinusas
Prieš porą dienų Londono metro vagone nugriaudėjo sprogimas. Kilo masinė panika, apdegė ir buvo sužeista virš dvidešimties keleivių. Britų policija operatyviai nustatė ir suėmė du įtariamuosius teroristus sprondintojus. Ir britų ir Lietuvos spauda apie tai nedelsiant informavo skaitytojus - įvykis juk svarbus, o Londone ir lietuvių gausiai gyvenama. Ir čia pasitaikė puiki proga palyginti - ką apie realų pasaulį sužinojo britai ir kokį vaizdą bandoma prakišti lietuviams: Skaityti toliau...
107 | 2017-09-19 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Pilietinio karo rizikų Vokietijoje analizė pateikiama vokiečių portale Pi-news. Žemiau – straipsnio 1 dalies santrauka: Pilietinis karas – karinis konfliktas valstybėje tarp atskirų gyventojų grupių. Dar prieš kelis metus Vokietijoje niekas apie tai negalvojo. Politinio konflikto potencialas Šiuo metu Vokietijoje gyvena 3,5 milijonai turkų. Dauguma jų Redžepo Taipo Erdogano šalininkai. Kaip žinoma, tarp Vokietijos ir Turkijos pastaruoju metu atsirado įtampa. Erdoganas visada gali mobilizuoti dešimtis tūkstančių savo šalininkų. Be to, Vokietijoje yra apie pusę milijono kurdų. Tai rimtas potencialas neramumams. Skaityti toliau...
94 | 2017-09-19 | Lietuva | +5 -0
Vytautas Sinica
Praėjusią savaitę Lietuvą sukrėtė žinia, jog Šilalė rajone jauna mama nusižudė po to, kai iš jos buvo atimta mažametė dukra. Atimta, visų kalbintų aplinkinių teigimu, nepagrįstai – vien tikrovės neatitinkančių anytos gandų pagrindu. Tragiška žinia ne mažiau skandalinga ir baisi nei metų pradžioje per šalies žiniasklaidą nuvilnijusi motinos ir patėvio mirtinai sumušto Mato istorija. Tačiau šįkart skandalo nebuvo. Viena kita naujiena portaluose, jokio žinių srauto, specialistų komentarų, pokalbių laidų ar kasdienių reportažų žiniose. Skaityti toliau...
63 | 2017-09-19 | Kaimynai | +2 -0 | 1
Ekspertai.eu
Rusijos prezidentas ir vyriausiasis kariuomenės vadas Vladimiras Putinas pirmadienį stebėjo Lietuvoje labai ilgia anonsuotas ir prieštaringomis vadinamas, tačiau Vakaruose, deja, mažai dėmesio sulaukusias puolamojo popūdžio pratybas „Zapad“. Drauge su gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir generalinio štabo vadu Valerijumi Gerasimovu V. Putinas, Kremliaus duomenimis, lankėsi pratybų vietoje netoli Sankt Peterburgo. Rusų ir baltarusių kariai per pratybas, kurios dar truks iki trečiadienio, mokosi atremti menamą NATO puolimą. Pranešama, kad NATO priklausančios Baltijos šalys dėl to yra sunerimusios. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


VideoRėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851