Užteks bijoti - statykime konservatines išgamas į vietą!

Autorius: Megztoji beretė Šaltinis: http://konservamsne.epizy.com/... 2018-03-09 22:43:10, skaitė 5424, komentavo 13

Užteks bijoti - statykime konservatines išgamas į vietą!

Paprasčiausia atsibodo bijoti. Atsibodo lankstytis niekšybei ir neteisybei. Atsibodo, kai krauju iškovotą Laisvę, „prichvatizuoja“ vienas veikėjas. Atsibodo, kai bet koks kritikavimas konservatorių partijos NESĄMONIŲ (o be jų, priminkite, ką ta partija ir nuveikusi) iškart verčia kritikuojantį „vatniku“, „Kremliaus agentu“, „šunauja“, „Lietuvos priešu“... Atsibodo, kai gindami savo įkūrėjo garbę, tos partijos pakalikai apšaukia KGB agentais švenčiausius Lietuvos žmonės, davusius Lietuvai žymiai daugiau, negu visos partijos kartu sudėjus. Galų gale, ATSIBODO, kad visa Lietuva turi dirbti vienos partijos viršūnėlės gerovei.

Konservatoriai įprato būti šventi ir neliečiami. Suprantama, atėjus į valdžią pirmiausia ir buvo pakeisti teisėsaugos institucijų pareigūnai, tad dėl teisėsaugos JIE ramūs. Bet šito jiems buvo maža. Spauda, televizija, stambiausi lietuviško interneto portalai,- VISKAS kas formuoja žmonių nuomonę pateko į tas „baltomis pirštinėmis“ papuoštas rankas. Prieita iki tokio absurdo (mano pačio eksperimentas), kad „didžiausiam lietuviškame portale“ trinami komentarai, kurious pasisakoma už dabartinę valdančią partiją. Nes juk palaikydamas „valstiečius“ pasisakai prieš konservatorius, ko negalima leisti. Padedami savo klapčiukų, ir PIKNAUDŽIAUDAMI Facebooko taisyklėmis, šie „šventieji“, bando nutildyti bet kokį priešišką balsą ir amerikiečių sukurtame socialiniame tinkle. Facebook‘e gali pasisakyti prieš Europos Sąjungą, NATO ir nieko nebus, jeigu tik palaikai konservatorių partiją. Bet jeigu pasisakysi PRIEŠ ją, šūdvabaliai iškart supuls, užvers facebooko administraciją skundais, ir jie anksčiau ar vėliau tave pašalins. Toks šių kovotojų supratimas apie „žodžio laisvę“, demokratiją, ir „pavojus Lietuvai“. Juk ar gali būti didesnis pavojus negu pasisakymas prieš „vienintelę teisingą partiją“?

Jeigu dar nenutilsi, lietuviškas VSD gali įvardinti tave, kaip „grėsmę Necionaliniam saugumui“. Juk bet koks žodis prieš visokias juknevičienes su kubiliais, labai labai žeidžia mūsų saugumą. Mes tokie nesaugūs, jeigu apie ŠIUOS išgirstame ką nors blogą. Tad kieno gi saugumą gina VSD? Lietuvos ar konservatorių partijos?

Pabaigoje yra ir kitos poveikio priemonės. Gąsdinimai telefonu ar internetu, laiptai, nutepti raudonais dažais, galų gale ir tiesioginis smurtas. Paskutinis dėl ypatingo „megztųjų berečių“ bailumo įmanomas tik esant jų persavarai, penki prieš vieną. Kompozitoriaus Dobrovolskio žūtis, puikiai iliustruoja mano žodžius. Įdomu, kad teismo apkaltintas žudikas – laisvėje... Ar daug girdėjote, nužudymo bylų, kai po pirmoss instancijos teismo sprendimo žudikas nebūtų sulaikomas teismo salėje? Tačiau, čia matyt, galioja kitokie įstatymai, juk jis prieš „vatnikus“ ir kitokią šunaują“ už konservatorių idealus. Tokiems galima.

Lyg ir išvardinau priežastis, paskatinusias sukurti šį puslapį. Pakartosiu, kad pagrindinė iš jų, atsibodo bijoti ir tylėti. Kartu bus ir puiki proga pažiūrėti, ar Lietuvos Respublikoje įstatymai taikomi visiems, ar tik išrinktiesiems. Tikiuosi, kad Konstitucijos 25 straipsnis, sakantis: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.“,- nėra tik tušti žodžiai. Kviečiu dalintis skaitytojus bet kokia informacija susiejusia su „vienintele teisinga partija“, nurodytu el. paštu. Garantuojame anonimiškumą.

Taip pat pabrėžiu, kad viskas, kas parašyta šiame saite yra autorių asmeninė nuomonė. Mes galime klysti, jeigu tik bus ARGUMENTUOTAI nurodyta mūsų klaida, prižadame ją iškart ištaisyti (apie tai paskelbus PIRMAME puslapyje, o ne kažkur nematomoje vietoje, kaip tai daro tam tikri spaudos organai).

Tad, kviečiu skaityti, diskutuoti, dalintis informacija. Kad Lietuva būtų gražesnė. Ir vieną syk užteks bijoti.