Replika žydui Zingeriui

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-06-25 21:07:25, skaitė 674, komentavo 2

Replika žydui Zingeriui

2018 birželio 19 dieną Lietuvos Seimo Rytinio posėdžio metu toks žydas Emanuelis Zingeris pareiškia. Cituoju:

- Mieli bičiuliai. Virš 100 tūkstančių žmonių genocido centre yra paskelbti, kad kažkada nuo Stalino laikų iki devyniasdešimtųjų metų bendradarbiavę su mums svetima rusų okupacine valdžia (...)

Pasigilinam :-)

„Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras“ – kaip supranta paprastas toks prastai mokintas lietuvis šį pavadinimą? Kad rusai genocidavo lietuvius juos trėmė, o lietuviai dėl to rezistavo ir priešinosi.

Bet yra niuansai. Nors "istorikas" Anušauskas yra prirašęs daug veikalų tipo „Arvydas Anušauskas. Sovietinis genocidas ir jo padariniai“ Strasbūro teismas aiškiai pasakė, jog genocido prieš lietuvius nebuvo ir išteisino vienintelį kaltinamajį Vasiliauską. Tai reiškia jog sovietinio genocido prieš lietuvius nebuvo, nes nėra nė vieno įsiteisėjiusio teismo nuosprendžio. Bet kodėl yra toks GENOCIDO centras?

Yra. Yra nes lietuviai 1941-1942 metais išžudė 99 procentus Lietuvos žydų. Tai vadinama GENOCIDU. Todėl reiktų pervadinti:

„Lietuvių aktyvistų genocido prieš žydus ir rezistencijos centras“

Dėl rezistencijos man dar klausimas. Joks tarptautinis teismas nėra pripažines, kad TSRS okupavo Lietuvą. Ir tą teismą reiktų skubiai surengti. Nes jei tarptautiniame teisme paaiškės, jog Lietuva teisėtai įstojo į TSRS, gali tekti iškasinėti didvyrius ir perlaidoti kitose ne tokiose garbiose vietose. Anušauskų pezalai man visiškai neįdomus apie sovietinį genocidą ir okupaciją.

Ką ten sako Visuotinė žmogaus teisių deklaracija?:

- Niekas negali būti nuteistas už joki veiksmą ar neveikimą, kuris pagal tuo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu...

O rezistentai turėjo teroristinių organizacijų požymių. Žudė civilius. Žudė šeimomis...

Grįžtam prie žydo Zingerio. Rusų okupacinė valdžia? Rusų valdžia? Viename sakinyje komunistų vadas GRUZINAS Stalinas ir rusų valdžia? Gal žydui Zingeriui priminti iš kokių valstybių buvo sudaryta TSRS 1940 metais? Rusija, Ukraina, Baltarusija, Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Tadžikija, Turkmėnija ir Uzbekija. Raudonosios Armijos vadai ir kareiviai buvo iš šitų visų valstybių. Ir Tarybų Sąjungai vadovavo vadovai iš visų šitų valstybių.

Žyde Zingeri, priminti Stalino tautybę?

Kodėl žydas Zingeris per posėdį kalba tik apie rusų okupacinę valdžią?

Kodėl žydas Zingeris perveda strėles ant rusų tautybės?

Ar tik žydas Zingeris nekursto tautinės neapykantos?

Kodėl žydas Zingeris negalėtų sakyti: „Pravoslavų okupacinė valdžia“? Juk dauguma rusų yra pravoslavų tikėjimo. O BK 170 straipsnis baudžia už kurstymą prieš bet kokią tautą, rasę, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Tad jokio skirtumo žydui Zingeriui šiaip už ką būti nubaustam. Už tautinės neapykantos kurstymą ar religinės. Kodėl moteris pirmininkaujanti Seimo posėdžiui nesustabdė žydo Zingerio kurstančio tautinė neapykantą? Kodėl žydui Zingeriui nepaaiškinama, jog pvz trėmimai vyko ne tautiniu, bet klasiniu principu? Trėmė ne už tai, kad lietuvis o dėl klasinės padėties politinių pažiūrų? Kas vyksta?

Kodėl paskutiniu metu žydai aktyviai kursto lietuvius prieš rusų tautą? Kodėl paskutiniu metu žydai rengia provokacijas nacionalistų eisenos metu per Kovo 11-ąją demonstruodami trečiosios šalies Izraelio vėliavą bandydami sustabdyti eiseną?

Policija kodėl nesutramdė svetimos šalies piliečio? Juk Lietuvos Suisirinkimų įstatymas leidžia dalyvauti taikiose renginiuse TIK Lietuvos piliečiams. Svetimų valstybių piliečiams dalyvavimas mitinguose nėra reglamentuotas.

Netikit? Prašom:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSIRINKIMŲ Į S T A T Y M A S

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinės teisės rinktis be ginklo į taikius susirinkimus...

Paprastai tariant - Lietuvos teritorijoje susirinkimus mitingus piketus demonstracijas  procesijas gali rengti žydai rusai lenkai – bet tik ir tik LIETUVOS PILIEČIAI... Jokių svetimų valstybių piliečiams nėra numatytas dalyvavimas susirinkimuose.

Ką mąsto apie tai Seimas? Kaip turi elgtis policija žinodama, jog į susirinkimą atėjo svetimos valstybės piliečiai?

Čia gavau vieną atsakymą iš institucijų:

„...pažymime, kad neigiamo turinio informacijos apie asmenų grupę pateikimas savaime nereiškia, jog jų atžvilgiu yra kurstoma neapykanta.
Pagarbiai
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos
Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus
Vyriausioji specialistė
Rasa Zdanevičiūtė“

Žydas Zingeris pamiršo ką padarė lietuviai aktyvistai 1941 su Lietuvos žydais vyrais moterimis vaikais senoliais? Žydas Zingeris kursto ir nuteikinėja lietuvius prieš rusus kokiu tikslu?

Kodėl pirmininkaujanti Seimo posėdžiui tetulytė nesustabdė žydo Zingerio nuteikinėjančiu lietuvius prieš rusus?

Juk tai yra tautinės neapykantos kurstymas. Negi niekas nematot?

Aišku, paprasčiau pasakyti „rusai okupavo žudė ir trėmė lietuvius už tai kad jie lietuviai“, nei aiškinti apie 1917 metų perversmą kai Rusijoje valdžią užgrobė bolševikai ir beje jų tarpe buvo labai daug žydų. Tiesiog labai daug.

Žyde Zingeri? Nenori pasidomėti komunizmo Rusijoje ir TSRS ištakomis? Kokia tautybė tai vykdė? Pasidomėk ir mums papasakok. O ne vien apie rusus....

Tai buvo mano nuomonė. Nustokit nuteikinėti prieš tautybes. Ačiū. Aš juk neparašiau nė vieno blogo žodžio apie žydus?