Replika Jurgeliui dėl žudikų. O gal didvyrių?

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-07-13 09:27:00, skaitė 540, komentavo 1

Replika Jurgeliui dėl žudikų. O gal didvyrių?

Jau visi "anušauskai" susipainiojo.

Kai šalia pokario kompartijos sekretoriaus buvusiu pokaryje teisėta valdžia norima laidoti pokario banditų vadą, save apsiskelbusiu teisėta valdžia pokaryje - tai yra peržengta ta riba po kurios reikia kažką daryti.

Istorikai peržengė ribą interpretuodami pokario įvykius.

Anušauskas su "genocido" teorija susimovė, nes vienintelis nuteistasis už genocidą Lietuvoje Vasiliauskas buvo išteisintas Strasbūre. Ir už Anušausko "sovietinį genocidą" Lietuva sumokėjo Vasiliauskui kompensaciją. Aš. Tu. Mes. Už Anušausko interpretacijas. Mokame mes. Gal gana? Gal laikas stabdyti "istorikus anušauskus"?

Siūlau nedelsiant organizuoti tarptautinį nepriklausomą nešališką teismą, kuriame būtų atsakyta:

- Lietuva teisėtai neverčiama įstojo į TSRS. Valdžia jos jėgos truktūros veikė teisėtai napažeisdamos tuo metu toje teritorijoje galiojusių įstatymų. O visi veikusieji prieš tuometinę valdžią ir gyventojus yra nusikaltėliai.

arba

- Lietuva neteisėtai buvo inkorporuota į TSRS. Visa oficiali valdžia neteisėta. Jėgos struktūros veikė neteisėtai, ne pagal įstatymus, todėl jų įstatymai yra neteisėti ir negaliojantys.

Vienintelė teisėta Valdžia buvo Miškuose ir jų deklaracijos yra teisėtos, jų teismų sprendimai teisėti, egzekucijos yra normali teisėtos valdžios praktika.

---

Nu negali būti abi valdžios vienu metu TEISĖTOS. N E G A L I !!!

Ir tada. Žiūrint koks sprendimas. Brazauską iškasti ir jo vietoje palaidoti Vanagą. Arba Vanago palaikams rasti kitą vietą. Po teismo pastatyti vieną paminklą visoms pokario aukoms. Ir stribams. Žaliūkams. Banditams. Civiliams. Nėščiom moterim. Vaikam. Raudonarmiečiams. Visiems be išimties. Visi jie komunistų aukos. VISI.

Nu B*****!!! Užtenka "anušauskams" kiršinti tautą.