Sistema puola. Kaip atpažinti

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-07-24 18:44:56, skaitė 522, komentavo 5

Sistema puola. Kaip atpažinti

Sistema puola pateikdama daug absurdiškų kaltinimų asmeniui. Gal kas prilips. Pav:

I. Absurdiški kaltinimai
Rolando Pakso nuvertimas.Buvo suformuluoti kaltinimai:

1 kaltinimas.
Rolandas Paksas, neturėdamas teisės eidamas Respublikos Prezidento pareigas prisiimti ir turėti jokių su Tautos ir Lietuvos valstybės interesais nesuderinamų įsipareigojimų privatiems asmenims, prisiėmė tokius įsipareigojimus Jurijui Borisovui.

2 kaltinimas.
Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento pareigas, neužtikrino valstybės paslapties apsaugos.

3 kaltinimas.
Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento pareigas, naudodamasis savo statusu, duodamas neteisėtus nurodymus patarėjams ir kitais veiksmais darė neteisėtą įtaką privačių asmenų ir privačių ūkio subjektų sprendimams turtiniuose santykiuose

4 kaltinimas.
Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento pareigas, savo veikloje nesuderino viešųjų ir privačių interesų,

5 kaltinimas.
Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento pareigas, diskreditavo valdžios autoritetą.

6 kaltinimas.
Rolandas Paksas, eidamas Respublikos Prezidento pareigas, davė neteisėtus pavedimus savo patarėjams.

Prilipo pirmas, antras ir šeštas. Kai kurie juokingi. Pvz. apie tai, jog buvo pasiklausoma telefonų. Juk tai žino kiekvienas žemiausio rango narkotikų prekeivis... Borisovui pilietybė panaikinta? Ne. Kodėl? Nes ji buvo suteikta nepažeidžiant LR įstatymų, todėl nėra teisinio pagrindo ją atimti... Todėl ir Paksą perversmininkai nuvertė "Konstitucijos dvasių" bei vieno nupirkto seimagyvio balso persvara, o ne faktais, įrodymais ir argumentais.

2018m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimu,  buvo atstatytos visos teisės R. Paksui – kandidatuoti į prezidentus ir užimti kitus aukščiausius postus Lietuvos valstybėje. Įdomu tai, kad tokios teisės R. Paksui atstatytos atgaline data – nuo 2004 m.

Ką valdžiagyviai į tai? Nieko. Jiems nusišvilpt.

II. Neįtikėtinas kiekis kaltinimų
Venskienė. 13 kaltinimų. TRYLIKĄ!

167 str: neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas,
168 str: neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą
313 str: mirusiojo atminimo paniekinimas
153 str: jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas, .
163 str: piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis
232 str: nepagarba teismui,
245 str: teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas,
228 str: piktnaudžiavimas, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos,
231 str: trukdymas antstolio veiklai
140 str: fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas,
286 str: pasipriešinimas valstybės tarnautojui  
154 str: šmeižimas asmens,
236 str: asmens melagingas apskundimas įstaigai ar pareigūnui

Čia išskirtinis "nusikaltimas" - tai ambalo sambisto policininko sužalojimas.

Įsivaizduojat? Su liemene šalmu pilna kovine apranga antkeliais geležiniais batais dviejų metrų ūgio 150 kg svorio stora striuke pirštinėmis akiniais policininkui sutrikdoma sveikata. Smulkaus sudėjimo moterytės. Šiaip einančios teisėjos pareigas. Beginklės. Be peilio. Be beisbolkės.

Dukterėčios tvirkinimas irgi iš fantastikos srities... Keista, kad darydami kratą nepakišo padirbtų pinigų narkotikų ar šovinių. Ai, taigi be teisėjo sankcijos ir todėl neteisėtai  "klausymosi aparatūra Kedžių namuose buvo sumontuota 2009 metų spalio 5 dieną – tuoj po teisėjo Furmanavičiaus ir Naruševičienės nužudymo. Tai padarė pareigūnai, atvykę į Kedžių namą, kuriame gyveno įtariamas žudikas D.K., daryti kratos."

Kaip žinome neteisėtais būdais gauta informacija teisme net nevertinama. Teisėjas neturi teisės jos vertinti.

III. Proceso vilkinimas
Kaip užsienyje? Pažiūrim kaip Ukrainoje:

Nadija Savčenko. Kieta kandidatė į prezidentus 2019 metais. Ar reikia tokios konkurentės Porošenkai? Ne. Ką daryti? Porošenkos kūmas Ukrainos generalinis prokūroras Lucenko apkaltina jog Savčenko planavo apšaudyti vyriausybinį kvartalą Kijeve iš minosvaidžių ir nuversti sprogimais Rados kupolą. Tada staigiai įbėgti į Radą ir sušaudyti deputatus iš "kalašnikovų", o likusius apmėtyti rankinėmis granatomis. (RIMTAI ČIA TOKIE KALTINIMAI)

Straipsnis rimtas. Rimti BK straipsniai. Gal 20 kaltinimų. Teroro aktai. Nekonstitucinis valdžios pakeitimas. Sukilimo organizavimas. Pasikėsinimas į Prezidentą ir t.t.n ir pan.

Iki teismo Savčenko uždaroma. Liudininkų apie 150. Teismo posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. Per posėdį apklausiami du liudininkai. Suskaičiuokit kiek laiko sėdės Savčenko. Paskui bus paleista. Atsiprašys. Tai mano prognozė.

Procesas vilkinamas ir Lietuvoje. Sausio 13 byla. TRISDEŠIMT BL@@@@T METŲ. Kaltinimai kosminiai. Kaltinamieji kažkokie tanko vairuotojai, kurie norėjo nuversti TSRS nepriklausomos Lietuvos valdžią...

Nemanau, kad teismas ką nors nuteis. Teismas žino, jog Strasbūre Lietuva pralaimės ir teks mokėti kaltinamiesiems kompensacijas. Todėl ir vilkinama. Tempiama. Perkvalifikuojami kaltinimai, nors galėjo tyliai pagal senatį pabaigti tą procesą. Mano prognozė jog nebus nė vieno nuteisto. Ir nebus Lietuvos teismo nuosprendžio. Nes jei bus nuosprendis, jis bus apskųstas Strasbūre. O ten bus kaip su genocidu.

Genocido nebuvo, teko Vasiliauskui sumokėti kompensaciją. Nors Anušauskas daug knygų apie sovietinį genocidą parašė. Bet tokių įrodymų kažkodėl į Strasbūrą Anušauskas nenuvežė. Ruja sukliudė?

Jei Lietuva būt sulaikiusi tą TSRS tanko vairuotoją Melį 1993 metaisbūt iki šiol laikiusi nenuteistą? Beveik 30 metų? Jūs rimtai?

Reziumė. Sistemos puolimo požymiai:

I - Kaltinimų gausa.
II - Kaltinimų absurdiškumas
III - Proceso vilkinimas

p.s.- Perspėjimas sistemai :-) tai buvo mano nuomonė. Nelaikau namie sprogmenų, narkotikų, amunicijos šaunamųjų ginklų. Nelaikau namie padirbtų €urų šaltų ginklų ir draudžiamos literatūros iš VSD sąrašo, kuris neegzistuoja.