Pareiškimas apie NUSIKALTIMĄ ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMUS

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-08-07 05:40:00, skaitė 332, komentavo 0

Pareiškimas apie NUSIKALTIMĄ ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMUS

Įžanga

BK 5 straipsnis.
Lietuvos Respublikos piliečiai už užsienyje padarytus nusikaltimus atsako pagal šį kodeksą.

BK 100 straipsnis.
Už civilių žudymą baudžiama laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Senatis už Karo nusikaltimus nėra taikoma

„Samdinys“ šiuo atveju apibrėžiamas kaip asmuo, veikiantis su tikslu gauti materialinį atpildą ir nesantis kariniame konflikte arba kariniuose veiksmuose dalyvaujančios šalies piliečiu, pastoviai negyvenantis jos teritorijoje ir nesantis asmeniu, pasiųstu įvykdyti oficialių įsipareigojimų.

Mes jau žinome apie Lietuvos karinių misijų formavimo
principą. Tai savanoriškumas. Lietuva nesiunčia vykdyti
kažkokių užduočių. Jie važiuoja savo noru. Yra SAMDINIAI.

Pasikartosiu:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS - N U T A R I M A S
1. Tarptautinių operacijų padaliniai formuojami savanoriškumo principu iš profesinės karo tarnybos karių ir atsargos karo prievolininkų.

SAVANORIŠKUMO PRINCIPAS. Valstybė ir jos Karo vadė nė prie ko...

Nusikaltimo aprašymas. Tiesioginių vykdytojų parodymai:

"Kaip pavyzdį kariai papasakojo apie pasalą, kuri teroristams baigėsi labai liūdnai. Jie užpuolė lietuvius ir greitai atsitraukė. O tuo metu čia skraidė nepilotuojami lėktuvai. Dronai užfiksavo, į kurį kaimą pasitraukė užpuolikai. „Aitvaras“ nurodytą kaimą apsupo, prasidėjo mūšis. Į pagalbą atskrido aviacija. Visa maištininkų grupė (6 ar 7 žmonės) buvo sunaikinta.

Kariai surinko nukautųjų telefonus ir perdavė juos žvalgybiniam centrui. Išanalizavus telefonų duomenis paaiškėjo, kad teroristai turi ryšių su aukščiausiais oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka. Mūsų karių surinkta informacija labai pravertė vykdant kitas operacijas"

Nusikaltimų komentaras:

1 - Sunaikintas civilių kaimas su civiliais (juk nebuvo suteikta galimybė pasitraukti civiliams iš kaimo saugiais karidoriais prieš kaimo subombardavimą);

2 - nukauti teroristai?? Kaip? Juk telefonuose radote duomenis, jog jie pavaldūs ar vykdo oficialaus Afganistano vadovų užduotis.

Sumaišėt spalvas ir nužudėt ne tuos?? Kodėl teroristai? Gal tai taikūs avių piemenys ir jus samdinius palaikė teroristais? Įvyko nesusipratimas. O jūs juos nužudėte kartu su viso kaimo gyventojais. Nu kaip kokie pokario "stribai" Lietuvos partizanus...

Gėda. Siaubas. Košmaras. Kraujas nesisapnuoja?

Liudininkai o gal greičiausiai įtariamieji:

1 - pirmasis vadas Sauliaus Guzevičiaus;
2 - SKAT vadas Arvydas Pocius;
3 - pilietis Darius Jauniškis;
4 - krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius;
5 - Valdas Tutkus.

Nusikaltimo padarymo laikas 2007-2015 m.

Nusikaltimo vieta Afganistanas.

Kodėl reikia tai tirti? Kad nebūtų kaip su CŽV kalėjimais Lietuvoje. Kai Afganistano vyriausybė ar Žmogaus teisių komitetas prie JTO pareikalaus išduoti lietuvius dariusius karo nusikaltimus turėsit pavardes ir galėsit samdinius be uždelsimo išduoti Afganistanui ar tarptautiniam tribunolui nuteisti. Nors už nusikaltimus samdiniai gali būti ir TURI BŪTI TEISIAMI LIETUVOJE.

Prokuroras Tomas Uldukis puikiai išmano agresijų ypatumus. Rekomenduoju tirti jam ir pateikti kaltinimus Lietuvos vardu samdiniams.

Tikiuosi prokūroras nedelsdamas užsiims šia byla.

Ačiū Afganistano gyventoju vardu. Ir Lietuvos gyventoju vardu.

Šaltinis: delfi