2020 m. Laisvės premiją siūloma skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai

Autorius: LDiena.lt Šaltinis: http://alkas.lt/2020/12/08/202... 2020-12-08 16:48:00, skaitė 569, komentavo 3

2020 m. Laisvės premiją siūloma skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai

Laisvės premijos skulptūrėlė | Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Gruodžio 8 d. atsižvelgdama į gautus valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių ir fizinių asmenų teikimus, nusprendė siūlyti Seimui 2020 m. Laisvės premiją skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai.

Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.Laisvės premija įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.

Laisvės premija skirta:

  • 2011 m. Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui;
  • 2012 m. Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui;
  • 2013 m. kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui;
  • 2014 m. Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michniku;
  • 2016 m. TSRS Aukščiausiojo Sovieto (Tarybos) deputatui ir LTSR Aukščiausiojo Sovieto (Tarybos) pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui ir p-Rezidentui Valdui Adamkui;
  • 2017 m. laisvės gynėjai, politinei kalinei Felicijai Nijolei Sadūnaitei;
  • 2018 m. miškinių grupei: Jonui Čeponiui, Juozui Mociui, Bronislovui Juospaičiui, Jonui Kadžioniui, Vytautui Balsiui, Juozui Jakavoniui, Jonui Abukauskui;
  • 2019 m. taip vadinamų "Laisvės kovų" dalyviui, miškiniui Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai.