Visai rimtai. Trečia denacifikavimo banga

Autorius: Linas Bitvinskas Šaltinis: https://www.facebook.com/linas... 2022-05-24 15:29:00, skaitė 611, komentavo 16

Visai rimtai. Trečia denacifikavimo banga

Denacifikavimas man nėra jokia naujiena. Pirmą kartą mane denacifikuoti bandė mokykloje, kai aiškino, kaip atsilikusią lietuvių tautą ištempė didžioji sesė, kokia puiki rusų kalba, kokia baudžiauninkų kalba yra lietuvių, kaip neišvengiamai pereisime prie kitos kalbos. Bet koks savęs, kaip lietuvio, supratimas ir demonstravimas prilygo nacizmui, kurį esą įkvepia iš užsienio ateinantys nurodymai.

Antrą kartą denacifikavimą patyriau tarnaudamas armijoje. Pulko partinis veikėjas komunistas patyrė nušvitimą, koks blogis yra lietuviai, kurie yra naciai, todėl nuo patrankų vadų ir taikytojų nuėmė lietuvius, o vietoj mūsų sustatė uzbekus, azerbaidžaniečius, kazachus, o mums leido tik sviedinius padavinėti. Denacifikavimas artilerijoje nepavyko - po poros dienų grąžino, kaip buvę.

Taigi, atėjus trečiai denacifikavimo bangai galiu pasakyti, kad tai jau mačiau. Kaip ir prie komunizmo, uoliausi denacifikuotojai yra už pinigėlius dirbantys šiaudadūšiai tautiečiai-internacionalistai. Jie kartodami komunistų metodiką ne tik tai, kas lietuviška, laiko tamsa, blogiu, bet ir tuos, kurie nenori likti be savo tapatybės, taip pat lygina naciams ir, aišku, tarnaujantiems užsieniui (esą nenori priimti vakarietiškų vertybių). Žodžiu, viskas taip pat, tik jei prie rusų nacionalizmas atseit buvo vakarams palankus, tai dabar - rusams. Jei vieni grūdo rusų kalbą, dabar taip pat kiti kiša anglų. Jei atidžiau įsiklausysite į tuos purvo, manipuliacijų ir melo srautus ir juos palyginsite, tai pamatysite, kad dabartiniai neokomunistai-internacionalistai taip pat kalba apie, sakykim, Šeimų maršą, kaip rusai - apie ukrainiečius. Vieniems pavojus jų pasaulio supratimui - maršistai, kitiems - banderovcai.

Bet nebijokite, matėm mes tas manipuliacijas ir niekinimą, bet vieni bolšavykai nieko nelaimėjo, nelaimės ir šitie. Suprantu internacionalistus, kurie gėdijasi, todėl matom juos stovinčius po bet kokia vėliava, tik ne savo, kilnos bet kokį simbolį, sakykim, neužmirštuolę, tik ne savo.

Tiesa, matau reikalą prirašyti, kad tai nieko bendro neturi su kitų tautų neigiamu vertinimu. Žinau, kad yra rusų, lenkų, baltarusių, žydų, kurie yra didesni šalies patriotai, o ir geresni žmonės negu aš.

Nesiruošiu gėdytis, kad esu lietuvis. Nepavyks manęs denacifikuoti.