Karo kurstytojas Gitanas Nausėda Miuncheno saugumo konferencijoje pasisakė už karo tęsimą

Autorius: Vygantas Kelertas Šaltinis: https://youtu.be/zY1EKeAmB4U... 2023-02-20 02:03:00, skaitė 306, komentavo 14

Karo kurstytojas Gitanas Nausėda Miuncheno saugumo konferencijoje pasisakė už karo tęsimą

Lietuva sparčiai militarizuojama ir radikalizuojama. Lietuvos teritorija ruošiama NATO poligonui. Nereikia turėti iliuzijų, kad viskas išsispręs savaime. Nausėda pranešė, kad jei RF laimės, bus sutrypta visa pasaulio tvarka. Suprask Naujoji Pasaulio Tvarka.

Kokia tvarka bus sutrypta? Nutukusių vergvaldžių ir tų vergų, kurie jiems sukuria tą gerovę, tų vergų, kurie dirbdami nuo ryto iki vakaro gyvena baimėje, kad rytoj negalės išmaitinti šeimos, neturės stogo virš galvos. Ta vergvaldžių tvarka, kai tie, kurie nesutinka su tuo, kad pasaulį valdo išgamos ir stoja prieš tokią tvarką, yra sudeginami gyvi, žudomi, sodinami į kalėjimus. Žvėries era pasibaigė, tai tik pasaulio išgamų ir jų pakalikų paskutinės konvulsijos. Ateina era, kai pasaulio tvarka bus paremta mokslu, humanizmu, k8rybingumu, kai bet kokia priverstinė žmogaus eksplotacija savo asmeninei naudai bus prilyginama nusikaltimui. Sistema, kuri sukurta tam, kad sukuriantis viską, dirbantis žmogus gyventų nuolatiniame nepritekliuje taip pat yra priverstinė. Kiekviena valstybė privalės aprūpinti savo piliečių egzistencialius poreikius. Finansinė sistema turi būti valstybės rankose, o ne pasaulio išgamų, kurie organizuoja karus savo tikslams pasiekti. Būtiniausios žmogaus išgyvenimo sritys, tokios, kaip medicina, emergetika, švietimas ir mokslas turi būti valstybės rankose, o ne tų žvėrių, kurie kuria sistemas žmonijos naikinimui. Nausėda, kurią pasaulio tvarką turite omenyje? Kuriai tarnaujate mes visi žinome. ( Kas patinka Nausėdai? ) © ekspertai.eu