Kauno apygardos prokuratūra teismui pateikė ieškinį dėl neteisėtų statybų Palangoje

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/kaun... 2023-02-22 20:10:00, skaitė 100, komentavo 1

Kauno apygardos prokuratūra teismui pateikė ieškinį dėl neteisėtų statybų Palangoje

Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius teismui pateikė ieškinį dėl galimai neteisėtos pastato Palangoje rekonstrukcijos.

Tyrimo duomenimis, 2020 m. projektuotojai kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl statybų leidimo. Jų pateiktuose dokumentuose buvo nurodoma, kad projektas parengtas dėl neesminių pasikeitimų projekte bei statybos metu atsiradusių sprendinių. 2020 m. rugsėjo mėnesį Palangos miesto savivaldybė išdavė statybų leidimą, pagal kurį sandėliavimo paskirties pastatas galėjo būti rekonstruotas į viešbučio paskirties pastatą.

2022 m. kovo mėnesį Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas išdavė statytojui pažymą, pagal kurią buvo atlikta viešbučio pastato registracija, tačiau tų pačių metų gruodžio mėnesį Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui atlikus patikrinimą dėl šios pažymos teisėtumo, buvo konstatuota, kad pažyma išduota neteisėtai.

Atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad pagal parengtą projektą beveik trimis metrais (2,80 m) didinamas rekonstruojamos statinio dalies aukštis, keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai. Pagal kadastro duomenų byloje esančias nuotraukas matyti, kad pažymos išdavimo metu buvo pradėtas statyti antstatas, tačiau karkaso išmatavimai kadastro byloje nenurodyti.

Remiantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalimi, jeigu išdavus statybą leidžiantį dokumentą keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą apie numatomą statinių projektavimą turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują statybas leidžiantį dokumentą. Statytojui to nepadarius, pažyma negalėjo būti išduota, o pateiktas prašymas turėjo būti atmestas, nurodant esamus trūkumus.

Kadangi pažyma yra patvirtinta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, nustatytas pažeidimas nėra tik techninio pobūdžio ar mažareikšmis procedūrinis pažeidimas. Atsižvelgiant į visas tyrimo metu surinktas aplinkybes, Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, kad neteisėtai išduota pažyma būtų panaikinta.

prokuraturos.lt inf.