Svietkai Tichanovskajai - 19 metų kalėjimo !

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2023-02-28 08:47:00, skaitė 362, komentavo 9

Svietkai Tichanovskajai - 19 metų kalėjimo !

Valstybinis kaltintojas šiandien per teisminius debatus prašė skirti 19 metų nelaisvės Svetkai Tichanovskajai ir Pavelui Latuško, o Marijai Moroz, Olgai Kovalkovai ir Sergejui Dylevskiui – po 12 metų kolonijoje, pranešė BELTA.

 

EiZ9WTw7TKP08wq98Xb5MUKjDdqn9FX-iQob0CTHmt4vh1-5MHpv-68o19nZoPVO_ivmOdfZaIoDe7B0LYEifDA88hOIcUMwGzcHHWSWH9aQFBKFfc65S1i0L-soC5CN0jGmdbQ_F7wwtGTGSz0QfRY

 

Prokuroras taip pat mano, kad Tichanovskajai reikia skirti 1000 BD (liet. MGL analogas; 37 tūkst. balt. rb.) baudą, o Pavelui Latuško – teisės eiti pareigas, susijusias su organizacinių, administracinių ir administracinių pareigų vykdymu, atėmimą 5 metams. Tichanovskaja, Kovalkova ir Moroz bausmę turėtų atlikti bendrojo režimo kolonijoje, o Latuško ir Dylevskis – sustiprinto režimo kolonijoje.

Valstybės kaltintojas prašo iš Latuško išieškoti pinigų sumą, atitinkančią jo gauto kyšio sumą. Kalbama apie 10 000 USD ekvivalentą pagal Nacionalinio banko kursą nuosprendžio paskelbimo dieną (≈28 080 balt.rb.).

Atsižvelgdamas į padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, veikos motyvus ir tikslus, kaltininkų asmenybę, padarytos žalos pobūdį, atsakomybę sunkinančias aplinkybes, prokuroras mano, kad baudžiamosios atsakomybės tikslas gali būti pasiektas tik tada, kada kaltinamiesiems skiriama bausmė yra laisvės atėmimas.

Prokuroras įvardijo aplinkybes sunkinančias penkių kaltinamųjų atsakomybę. Jo nuomone, tai: 

- nusikaltimo padarymas asmens, anksčiau padariusio nusikaltimą, jeigu nėra suėjęs senaties terminas arba nepanaikintas ar neišnykęs teistumas už ankstesnius nusikaltimus; 

- nusikaltimo padarymas, kuris motyvuotas politinio ar ideologinio priešiškumo, o taip pat nepakantumo ar priešiškai nusistačius bet kurios socialinės grupės atžvilgiu; 

- nusikaltimo padarymas organizuotos grupės, asmenų grupės pagal išankstinį susitarimą; 

- nusikaltimo padarymas, siekiant palengvinti kito nusikaltimo padarymą.

Kaltinamųjų Tichanovskajos, Dylevskio, Moroz atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis galima laikyti išlaikomų nepilnamečių vaikų buvimą. Latuško ir Kovalkovos atsakomybę lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta, pažymėjo valstybės kaltintojas.

Prokuroras prašo visus penkis kaltinamuosius pripažinti kaltais:

- dėl sąmokslo užgrobti valstybės valdžią antikonstituciniu būdu; 

- dėl ekstremistinės formuotės sukūrimo ir vadovavimas tokiai formuotei; 

- dėl viešų skatinimų užgrobti valstybės valdžią ir atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama pakenkti Baltarusijos nacionaliniam saugumui, tame tarpe ir apribojančių priemonių (sankcijų) taikymą Baltarusijai, fiziniams ir juridiniams respublikos asmenims, medžiagos, kurioje yra tokių raginimų, platinimas.

Taip pat siūloma pripažinti juos kaltais dėl tyčinių veiksmų, kuriais siekiama kurstyti kitokį socialinį priešiškumą ir nesantaiką skirtingos socialinės priklausomybės pagrindu, padarytus asmenų grupės.

Konkrečiai Tichanovskaja ir Latuško, prokuroro nuomone, turėtų būti pripažinti kaltais: 

- dėl pakartotinai padaryto ekstremistinės formuotės sukūrimo ir vadovavimo tokiai formuotei; 

- dėl savavališko vadovaujančio asmens vardo ir valdžios įgaliojimų prisiskyrimo organizavimo (vadovavimo tam), susijusių su dalyvavimu šiuo pagrindu derybose ir kituose susitikimuose su užsienio valstybių, užsienio organizacijų atstovais;

- Tichanovskaja ir Moroz - dėl ruošimosi dalyvauti masinėse riaušėse, kuriose smurtaujama prieš asmenybę, pogromuose, nuosavybės naikinime ir ginkluotame pasipriešinime valdžios atstovams; 

- dėl ruošimosi užgrobti ir laikyti užgrobus pastatus ir statinius, susijusius su grėsme padaryti kūno sužalojimus piliečiams, siekiant priversti valstybinę ar kitokią įstaigą, fizinį asmenį ar asmenų grupę atlikti ar susilaikyti nuo kokių nors veiksmų su sąlyga neįvykdyti grėsmės (liaudiškai sakant - įkaitų paėmimas ir grasinimas susidoroti neįvykdžius reikalavimų - dar paprasčiau - terorizmas); 

- dėl kitokio asmenų apmokymo dalyvauti grupiniuose veiksmuose, kurie šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką, finansavimo, kitokio materialinio tokios veiklos aprūpinimo, nesant labiau sunkesnio nusikaltimo požymių, o taip pat šių veiksmų padarymo organizavimas ir vadovavimas jiems.

Be to, Tichanovskają, Latušką, Kovalkovą siūloma pripažinti kaltais:

- dėl Baltarusijos Centrinės rinkimų ir respublikinių referendumų rengimo komisijos darbo trukdymo, padaryto grasinant ir kitokiu būdu asmenų grupės iš anksto susitarus.

- Tikhanovskaja - dėl kitais būdais padėjus užsienio valstybei, tarptautinei ar užsienio organizacijai ir jų atstovams vykdyti veiklą, kuria siekiama pakenkti Baltarusijos nacionaliniam saugumui, tyčia padarytos Baltarusijos piliečio, bei valstybės išdavystės;

-  Latuško - dėl oficialių įgaliojimų viršijimo iš savanaudiškų ir kitokių asmeninių interesų, padarytų atsakingas pareigas einančio asmens ir sukėlus sunkias pasekmes, taip pat dėl kyšio paėmimo dideliu mastu.