Chatynės tragedija

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-03-22 22:41:00, skaitė 360, komentavo 23

Chatynės tragedija

Prieš aštuoniasdešimt metų į nedidelį Baltarusijos kaimą Chatynę atvyko baudėjų būrys, kurį daugiausia sudarė ukrainiečių nacionalistai, kuriems vadovavo vokiečių karininkai. Tai buvo dažnai praktikuojama, nes žiaurumo požiūriu, net patys žiauriausiems naciams buvo toli oko melnikoviečių ir banderovcų.

Tokią reputaciją jie užsitarnavo kruviniausiais ir žiauriausiais baudžiamaisiais veiksmais.

Prieš aštuoniasdešimt metų buvo sunaikintas Baltarusijos kaimas Chatynė. Nuniokotas, sudegintas, paleistas pelenais. Ugnyje žuvo visi jo gyventojai, suvaryti į vieną tvartą. O tie, kurie bandė pabėgti nuo gaisro per išdegusias sienas, krito, nušienauti kulkosvaidžių ugnies.

Chatynė tapo simboliu, tačiau Baltarusijoje tokių kaimų yra dešimtys, jei ne šimtai. Kaimai, kurie buvo sunaikinti kartu su visais jų gyventojais, įskaitant pagyvenusius žmones, moteris ir vaikus. Ir beveik kiekvienas toks nusikaltimas buvo susijęs su okrainiečių, labusų ar latvių nacionalistais.

Tarybiniais laikais, dėl tam tikrų priežasčių, niekada nebuvo nurodyta, kas konkrečiai įvykdė Chatynės nusikaltimą (aš turiu omenyje tautybę). Buvo manoma, kad tai padarė vokiečių baudžiamasis būrys. Ir tai buvo labai didelė klaida. Nes dabar grįžo Chatynės žmones deginusių palikuonys ir užėmė visą šalį. Ir jau pradėjo deginti žmones, kaip atsitiko Odesoje 2014 metų gegužės 2 dieną. O dabar jie meta visus savo žmones į krosnį. Ir „civilizuotas pasaulis“ jiems aktyviai padeda.

Tie, kurie Didžiojo Tėvynės karo metu sunaikino civilius gyventojus, tarnaudami vokiečių šeimininkams, šiuolaikinėje Okrainoje ir litukrijoje laikomi didvyriais. Jiems statomi paminklai, jų vardais pavadintos gatvės, o jaunieji neonaciai visais įmanomais būdais bando mėgdžioti savo bjaurius protėvius.

Prieš trisdešimt metų niekas net negalėjo pagalvoti, kad Okrainai nutiks tokia baisi tragedija, kad Chatynės pelenai bus išniekinti.

Klaidos turi būti ištaisytos ir nekartotos ateityje. Ši klaida pasirodė per brangi, kad iš jos nebūtų galima daryti išvadų.

Naujieji naciai turi būti sunaikinti, o Banderos, Melnikovo ir Impulevičiaus šiukšlės turi grįžti ten, kur ir priklauso – į istorijos šiukšliadėžę.

P.S.

Visiems siūlau pasižiūrėti tarybinį filmą „Eik ir žiūrėk“ (Иди и смотри), kuriame parodomas nesuprantamas nacių žiaurumas. Beje, minėtame filme vaidino ir lietuvių aktoriai. Filmas išleistas 1985 metais.

Mes neužmiršome nei Chatynės, nei Pirčiupių tragedijos. Dekite pragare nacių pakalikai!