Apie tikrąjį marksizmą

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-06-01 21:12:00, skaitė 670, komentavo 5

Apie tikrąjį marksizmą

Draugo J.V. Stalino žodžiai apie tikrąjį marksizmą:

Yra dvi marksistų grupės. Abi dirba po marksizmo vėliava, laiko save "tikrai" marksistais. Ir vis dėlto jie toli gražu nėra tapatūs. Be to: tarp jų glūdi bedugnė, nes jų darbo metodai yra diametraliai priešingi.

Pirmoji grupė dažniausiai apsiriboja išoriniu marksizmo pripažinimu, iškilmingu jo paskelbimu. Negalėdami ar nenorėdami įsiskverbti į marksizmo esmę, negalėdami ar nenorintys jos įgyvendinti praktiškai, jie paverčia gyvus ir revoliucinius marksizmo teiginius negyvomis formulėmis, kurios nieko nesako. Savo veiklą jie grindžia ne patirtimi, ne praktinio darbo apskaita, o Markso citatomis. Nurodymus jie semia ne iš gyvosios tikrovės analizės, o iš analogijų ir istorinių paralelių. Žodžių ir darbų neatitikimas yra pagrindinė šios grupės liga. Iš čia ir nusivylimas bei amžinas nepasitenkinimas likimu. Šios grupės pavadinimas – menševizmas (Rusijoje), oportunizmas (Europoje).

Drg. Tyszko (Jogikhė) Londono kongrese gana taikliai apibūdino šią grupę, sakydamas, kad ji nestovi, o guli ant marksizmo požiūrio taško.

Antroji grupė, priešingai, perkelia klausimo svorio centrą nuo išorinio marksizmo pripažinimo į jo įgyvendinimą. Nustatyti marksizmo įgyvendinimo būdus ir priemones pagal situaciją, keisti šiuos būdus ir priemones pasikeitus situacijai, būtent į tai ši grupė daugiausia dėmesio skiria. Direktyvas ir nuorodas ši grupė semiasi ne iš istorinių analogijų ir paralelių, o iš aplinkos sąlygų tyrimo. Savo darbe ji remiasi ne citatomis ir posakiais, o praktine patirtimi, kiekvieną žingsnį tikrindama patirtimi, mokydamasi iš savo klaidų ir mokydama kitus, kaip kurti naują gyvenimą. Tai iš tikrųjų paaiškina, kodėl šios grupės veikloje žodis nesiskiria nuo poelgio, o Markso mokymas visiškai išlaiko savo gyvą revoliucinę jėgą. Šiai grupei puikiai tinka Markso žodžiai, kurių dėka marksistai negali sustoti aiškindami pasaulį, bet turi eiti toliau, kad jį pakeistų. Šios grupės pavadinimas – bolševizmas, komunizmas. Šios grupės organizatorius ir vadovas – V. I. Leninas.

© Stalinas

„Pravda“ Nr. 86, 1920 m. balandžio mėn

P.S. Labai aktualu šiandien.