Rusija paragino Jungtines Tautas pasmerkti NATO vykdytą Jugoslavijos bombardavimą

Autorius: Infa.lt Šaltinis: https://infa.lt/104369/rusija-... 2024-03-20 21:27:00, skaitė 799, komentavo 2

Rusija paragino Jungtines Tautas pasmerkti NATO vykdytą Jugoslavijos bombardavimą

Rusijos Dūma ir Federacijos Taryba patvirtino kreipimąsi į Jungtines Tautas, tarptautines parlamentines organizacijas ir užsienio šalių parlamentus dėl 25-ųjų NATO karinės operacijos prieš Jugoslaviją metinių. Rusija paragino patraukti atsakomybėn Šiaurės Atlanto aljanso šalis.

Kreipimesi adresatai raginami „griežtai pasmerkti NATO karinę operaciją prieš Jugoslaviją ir pasipriešinti bandymams iškraipyti istorinę tiesą apie tragiškus 1999 m. įvykius, patraukti Šiaurės Atlanto bloko valstybes tarptautinėn teisinėn ir moralinėn atsakomybėn už agresiją prieš Jugoslavijos Federacinę Respubliką”.

Ištraukos cituojamos Rusijos Dūmos tinklalapyje.

1999 m. kovo-birželio mėnesiais (78 dienas) NATO lėktuvai bombardavo Jugoslaviją be JT Saugumo Tarybos leidimo. Operacija, trukusi 11 savaičių, pradžioje buvo pavadinta „Merciful Angel” (Gailestingasis angelas).

Vėliau pavadinimas operacijos eigoje jis buvo pakeistas į „Allied Force” (Sąjungininkų pajėgos).

Bombardavimų aukomis tapo daugiau kaip 2 tūkst. civilių ir 1 tūkst. kariškių, daugiau kaip 5 tūkst. žmonių buvo sužeisti, daugiau kaip 1 tūkst. dingo be žinios.

Jo pasekoje buvo išardyta pati Jugoslavijos respublika, ko pasekoje iki šiol nerimsta įtampa tarp iš dalies pripažinto atsiskyrusio Kosovo ir Serbijos, laikančios Kosovą savo neatskiriama dalimi.

NATO, savo ruožtu, teigė, kad gina Kosovo albanus nuo serbų vykdomo genocido. Tiesa, tada tampa neaišku, kodėl tokiems kilniems siekiams nepritarė Jungtinės Tautos.

Suprantama, kad rusai dabar bando imti revanšą informacinio karo fronte. Bėda tik ta, kad jie remiasi pasaulyje žinomais, tačiau iki tol neįvertintais faktais, ir reikalauja jų įvertinimo.