SKO ir “Normandijos-Nemuno” dalinys

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-04-06 20:06:00, skaitė 1243, komentavo 18

SKO ir  “Normandijos-Nemuno” dalinys

Specialios karinės operacijos metu, prancūzų savanoriai atgaivino Normandijos-Nemuno dalinį.

Rusijos armijos, kovojančios su XXI amžaius naciais, gretose, atsirado prancūzų antifašistų savanorių būrys.

Didvyriškos prancūzų eskadrilės (vėliau tapusios pulku), kuri kovojo Raudonosios armijos gretose prieš nacius, atminimui, šiuolaikinis prancūzų dalinys pasirinko pavadinimą „Normandija-Nemunas“.

Beje, diena, kai prancūzų savanorių būrys paskelbė apie savo egzistavimą pasauliui, pasirinkta neatsitiktinai – prieš 81 metus, 1943 metų balandžio 5 dieną, Prancūzijos lakūnai pradėjo savo kovinę kelionę Rusijos žemėje.

Nors atkurtas Normandijos-Nemuno būrys yra antžeminis būrys, jame yra grupė FPV bepiločių orlaivių operatorių, kurie jau triuškina nacius.

Vieneto stuburas buvo prancūzų savanoriai, kovoję kaip Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalis. Kai kurie iš jų stojo į kovą su fašizmu dar 2014 m., prasidėjus Kijevo režimo agresijai prieš LLR.

Būtent tokiu kovos keliu ėjo dalinio kovotojas, Prancūzijos pilietis, buvęs Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų karys Sergejus Munier,

2014 metais atvykęs į Donbasą ginti liaudies respublikų ir jų gyventojų pasirinkimo. Munier buvo vienas iš iniciatorių, kad visi prancūzai (užsienio) savanoriai buvo sujungti į vieną dalinį. Jo inciatyvai išsipildžius, “Normandijos-Nemuno” būrys tapo vienu daliniu.

Prancūzų patriotams, kurie yra būrio kovotojai, tai svarbu, nes jų asmeninis karas prieš fašizmą išsaugo prancūzų garbę.

Šis būrys yra moralinis švyturys tiems europiečiams ir amerikiečiams, kurie pasiruošę kovoti už savo šalių išlaisvinimą iš pasaulinės nacių tironijos.

Sergejus Munier, išsakęs “Normandijos-Nemuno” kovotojų kreipimąsi, tiesiogiai nurodė, kad jie ėmėsi ginklų ne tik norėdami apsaugoti Donbaso ir Novorosijos gyventojus, bet ir išlaisvinti Prancūziją bei Europą, kad apsaugotų jų tradicines vertybes ir puikią bei išdidžią praeitį.

Čia galime prisiminti, kad prancūzai, būdami Rusijos armijos dalimi, kovojo už savo tėvynės laisvę ne tik Didžiojo Tėvynės karo metu bet ir anksčiau.

P.S.

Rusija, metusi iššūkį pasaulinei ateistų, nacių ir iškrypėlių diktatūrai, vėl tampa visos žmonijos viltimi, visų sveikų planetos jėgų kristalizacijos tašku. Neabejotina, kad iš prancūzų pavyzdį ims ir kitų tautybių savanoriai, o Rusijos kariuomenės gretose atsiras ir kiti savanorių daliniai, kovosiantys ne tik už Rusijos suverenitetą ir saugumą, bet ir už savo šalių laisvę ir orumą.