Romo Pakalnio laiškas VU Tarybos pirmininkui ir Rektoriui

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2018/0... 2018-04-27 10:15:10, skaitė 760, komentavo 1

Romo Pakalnio laiškas VU Tarybos pirmininkui ir Rektoriui

Romas%2BPakalnis%2B2017_1.jpg
propatria.lt nuotrauka 

Prieš š. m. balandžio 25 d. įvykusias Tautos Forumo organizuotas Trispalvių eitynes ir pilietinius mitingus S. Daukanto aikštėje bei prie VU TSPMI Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas R. Pakalnis nusiuntė laišką VU Tarybos pirmininkui ir Rektoriui. Jie buvo pakviesti atvykti į organizuojamą mitingą ir gyvai aptarti svarbius VU ir TSPMI būklės ir jų raidos klausimus. VU Tarybos pirmininkui ir Rektoriui turėjo būti įteikti mitingo dalyvių reikalavimai.

Į mitingą kviestieji asmenys neatvyko. VU Tarybos pirmininkas nėra atsakingas už susiklosčiusią situaciją ir jo nedalyvavimą iš dalies galima suprasti. Tačiau ypač neramina ir teisėtą pasipiktinimą kelia atsainus bei paniekinamas problemiškas pertvarkas VU vykdančio Rektoriaus požiūris į šalies piliečius ir visuomenės nuomonę. Šitoks elgesys visiškai primena moraliniu ir politiniu fiasko pasibaigusias sovietinės nomenklatūros pastangas 1988 m. slėptis savo valdiškuose kabinetuose ir šitaip atsiriboti nuo sąjūdiniam žygiui į Laisvę kylančios tautos – jos siekių, lūkesčių ir reikalavimų. 

Kaip ano meto nomenklatūra, VU administracija akivaizdžiai viliasi, kad besiburiantis Tautos Forumas yra trumpalaikis reiškinys ir vadovavosi iliuzija, kad pakilusi ne tik akademinės bendruomenės, bet ir didelės visuomenės dalies nepasitenkinimo ir pasipiktinimo banga dėl VU neapgalvotai ir neatsakingai vykdomų neoliberalių eksperimentų savaime nuslūgs. Neįsiklausyta į laiške išsakytą įspėjimą, kad, esant reikalui, protesto akcijos virs nuolatinėmis ar kartotinėmis. Todėl esama pagrindo teigti, kad save demokratine ir laisva šalimi vadinančios Lietuvos garsiausio universiteto Rektorius leidžia sau elgtis panašiai, kaip elgėsi žlungančios komunistų partijos sekretoriai ir to meto aukšti sovietinės administracinės biurokratijos pareigūnai.

Šitokio požiūrį į visuomenę ir Lietuvos valstybingumą atkūrusį Sąjūdį pademonstravo ir VU TSPMI direktorius R. Vilpišauskas: tęsiant sovietines tradicijas, jo paliepimu į institutą buvo neįleisti Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai B. Leonavičius ir R. Pakalnis, norėję įteikti direktoriui prie TSPMI vykusio mitingo dalyvių reikalavimus ir asmeniškai pasikalbėti dėl būtinų pokyčių institute. Toks elgesys atrodo dėsningas prisiminus, kad šis asmuo lygiai taip pat – „kaip santechnikui“, pasak taiklaus prof. J. Laučiūtės apibūdinimo  – atsakė į jam adresuotą dar vieno Iniciatyvinės grupės nario prof. B. Genzelio laišką. 

Tai itin iškalbinga detalė, puikiai atspindinti šių dienų ne tik valstybinės, bet ir akademinės „europietiškai mąstančios“ biurokratijos požiūrį į Sąjūdžio kūrėjus ir pačią Lietuvos valstybę: atrodo, kad šiam į visagalio valdininko vaidmenį įsijautusiam administratoriui visiškai nežinomas arba nedaro jokio įspūdžio faktas, kad būtent drąsi ir principinga prof. Genzelio kalba vykusiame LKP CK plenume nulėmė uolaus Maskvos tarno ir stagnatoriaus, aktyvaus Sąjūdžio slopintojo komunistų partijos pirmojo sekretoriaus R. Songailos atsistatydinimą. 

Akivaizdu, kad šitaip storžieviškai besielgiantys ir  senu įpročiu tebelaikantys Tautą tik nuolankių baudžiauninkų mase po Nepriklausomybės atkūrimo sugebėję sugrįžti į valdžią ir joje įsitvirtinti uolūs „šviesios komunistinės ateities“ statytojai ir vėlyvojo komsomolo atstovai nieko nesuprato ir nepasimokė iš istorijos. Tokiu elgesiu jie rodo, kad, kaip ir jų sovietiniai pirmtakai ir mokytojai, tebegyvena savo visagalybės iliuzijomis ir, įsijautę į neklystančių tautos ir žmonių likimo sprendėjų vaidmenis, labai jau sunkiai ir lėtai įsisąmonina, jog jų nevaržomos valdžios ir nebaudžiamos savivalės laikas artėja prie pabaigos. R. Pakalnio laiške jie yra įspėjami ir primenama: kova prasidėjo ir ji truks tol, kol jie tai supras.

---

Laba diena,

Š. m. balandžio 25 d. Tautos Forumas rengia šventinę Trispalvių eiseną, kuri baigsis pilietiniu mitingu 13 val. S. Daukanto aikštėje. Jame bus keliamas ir reikalavimas: „Grąžinkite Vilniaus Universitetą tautai ir Lietuvos valstybei!“ Parengtas ir bus paskelbtas kreipimasis „Dėl VU misijos“. Jame atkreipiamas dėmesys į vykstantį VU resovietizavimą ir stiprėjančias jo ideologizavimo, ištautinimo ir išvalstybinimo tendencijas. Reikalaujama stabdyti VU, kaip tautos kultūros ir valstybinio patriotizmo ugdymo židinio, griovimą. 

13:30 val. įvyks protesto mitingas prie VU TSPMI. Keliama valstybinės reikšmės problema: vadovaujant p. R. Vilpišauskui nusmukdytas instituto akademinis lygis, jis paverstas Lietuvos laisvosios rinkos instituto priedėliu ir faktiškai ne tik nebepajėgia atlikti savo funkcijų, bet dėl jo sukomercinimo ir daugelio darbuotojų atvirai reiškiamų antivalstybinių nuostatų darosi pavojingas nacionalinio saugumo požiūriu. Eilinį kartą mėginama susidoroti su šias problemas atvirai keliančiu prof. V. Radžvilu. Parengtas kreipimasis dėl paties TSPMI, kuriame šios problemos įvardijamos ir reikalaujama instituto direktoriaus atsistatydinimo.

Kviečiame  balandžio 25 d. 13 val. atvykti į S. Daukanto aikštę ir gyvai aptarti su jo dalyviais čia trumpai paminėtas ir kitas VU problemas. Jums bus įteikti minėti dokumentai su reikalavimais VU Tarybai ir Rektoriui. Noriu atkreipti dėmesį, kad nors VU yra autonomiška aukštojo mokslo įstaiga, jis yra pirmiausia visos tautos turtas ir išlaikomas iš valstybės piliečių sumokamų mokesčių. Todėl turime teisę ir pareigą domėtis jo reikalais ir prireikus reikalauti atskaitomybės ir atsakomybės. Primygtinai raginame įsiklausyti į šį kvietimą, ypač dėl to, kad yra itin jautrių klausimų. Laukiame išsamių ir įtikinamų paaiškinimų, ar, pvz., Rektorius buvo suklaidintas užsimojusios susidoroti su prof. V. Radžvilu – vienu svarbiausių Sąjūdžio organizatorių ir ideologų bei neabejotinai šalia prof. A. Jokubaičio iškiliausiu TSPMI profesoriumi – VU TSPMI administracijos, ar sąmoningai ir aktyviai padeda jai grynai sovietiniais metodais išspręsti „neteisingai mąstančio“ profesoriaus klausimą.

Jeigu į šį kvietimą bus neįsiklausyta, jis bus kartojamas tol, kol bus išgirstas. Prireikus VU problemos bus sprendžiamos sąjūdiniu stiliumi ir būdais. Turime sukaupę tikrai nemenką tęstinių arba reguliarių protesto akcijų organizavimo patirtį, kurią nedvejodami prisiminsime ir ja pasinaudosime. Vis dėlto manome, kad tiesioginis dialogas yra veiksmingesnis metodas, todėl laukiame atvykstant.

Kad neliktų iliuzijų, jog visuomenė puikiai žino ir supranta tikrąją padėtį VU, pridedu iškilaus ispanų mąstytojo straipsnio apie universiteto misiją nuorodą. VU vykdomos „pažangios reformos“ su šia misija ne tik neturi nieko bendro, bet yra visiškas jos paneigimas ir atsisakymas. http://www.propatria.lt/2018/04/chose-ortega-i-gasetas-universiteto.html

Tautos Forumo organizuojamo mitingo dalyvių vardu
Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas R. Pakalnis