Gabrielius Landsbergis: komunistų pasmerkimas - pigus populizmas

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2018/0... 2018-08-03 10:00:38, skaitė 719, komentavo 6

Gabrielius Landsbergis: komunistų pasmerkimas - pigus populizmas

Vakar, rugpjūčio 1 dieną, parlamentarai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas nesulaukę Vyriausybės iniciatyvos, įregistravo įstatymą dėl Lietuvos komunistų partijos (LKP) įvardinimo nusikalstama organizacija.

Seimo narių projekte numatyta, kad buvę aukšto rango LKP nariai ir funkcionieriai prieš kandidatuodami į politines pareigybes ir dalyvaudami valstybės tarnybos ir diplomatinės tarnybos atrankuose savo gyvenimo aprašymuose privalo nurodyti savo priklausomybę ir konkrečias pareigas LKP.

Socialiniame tinkle komentuodamas savo frakcijos narių iniciatyvą, TS-LKD pirmininkas, Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad tokie A. Ažubalio ir L. Kasčiūno projektai tėra pigus populizmas.

G. Landsbergis „pigiu populizmu“ ir „ne partijos pozicija“ išvadino ne tik frakcijos kolegų registruotą LKP pasmerkimo įstatymą, bet ir anksčiau tų pačių Seimo narių pristatytą valstybinės kalbos mokymo sustiprinimo tautinių bendrijų mokyklose projektą. Konservatorių partijos pirmininko pasmerktame projekte numatoma įpareigoti kitų mokomųjų kalbų mokyklose bent 60 procentų dalykų dėstyti valstybine lietuvių kalba. Partijos pirmininkas šį projektą vadina pigiu populizmu, nors bendra Vakarų šalių, o taip pat ir visų Lietuvos kaimynų mokomosios kalbos politika yra dar griežčiau integracinė nei G. Landsbergio pasmerktame projekte.

Šiuo pasisakymu Gabrielius Landsbergis sureagavo į itin smerkiančią aktorės Nijolės Oželytės kritiką. „Norėčiau išgirsti jūsų reakciją į Krikščiūno [L. Kasčiūno - red. past.] su Ažubaliu nežmoniškai aktualią (nes žmoniškiems kas kita aktualu) kovą su kompartija ir jos dar gyvais nariais ir tiesiog gyvybiškai būtent šiuo metu reikalaujantį sprendimo klausimą apie lietuviškai dėstomus dalykus tautinių mažumų mokyklose. Čia jau paskutinioji - taip viešai parodyti, kad neturi nė menkiausios valstybei tikrai aktualios idėjos, kad tuščiažodžiavimas ir pseudopolitikavimas ir bus tai, ką konservatoriai priešpastatys karbauskiniams. Norėtųsi juoktis, bet kažkaip nejuokina impotencija, tik užuojautą sukelia“, - komentavo skandalingoji signatarė. Nijolės Oželytės klausimas nestebina. Kaip ji pati pripažįsta komentaruose, konservatorių užregistruota iniciatyva ją kaip komunistę liečia asmeniškai. Pagal viešai prieinamą biografiją, 1989 m. Nijolė Oželytė buvo SSKP narė, vėliau, atsiskyrus nepriklausomai Lietuvos komunistų partijai, tapo jos nare. Atgimimo metais aktyviai reiškėsi politinėje veikloje, Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime išrinkta LKP CK nare. Buvusiai SSKP ir LKP narei Gabrieliaus Landsbergio atsakymas patiko, ką ji ir išreiškė like paspaudimu.

Artėjant Seimo rudens sesijai, o taip pat ir kasmetiniam Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydžiui Ariogaloje, itin aktualu sužinoti, kokia vis dėlto yra TS-LKD partijos pozicija mokymo valstybine kalba ir komunistų partijos vertinimo klausimais ir kaip ji skiriasi (ar sutampa) su pozicijomis Sąjūdžio, kurio idealų vienintele įpėdine ši partija viešai tituluojasi. Primename, kad konservatorių partijos pirmininko požiūris į LKP nusikaltimus reguliariai keičiasi. Dar prieš metus G. Landsbergis balsavo už rezoliuciją smerkiančią LKP ir raginančią Vyriausybę paruošti įstatymą dėl LKP pripažinimo nusikalstama organizacija. Tarp rezoliucijos teikėjų buvo ir TS-LKD politikos komiteto pirmininkas Andrius Kubilius bei TS-LKD pirmininko  pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulienienė.